“CLUSTERS-Δικτύωση Επιχειρήσεων”

Μια κοινοτική δράση που στοχεύει κυρίαρχα στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουρισμού στην περιοχή, παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Επιμελητήριο σε επιχειρηματίες του νομού από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ξάνθης και το ΕΒΕ Ν. Ξάνθης.
Πρόκειται για το πρόγραμμα “Clusters-Δικτύωση επιχειρήσεων με συγγενείς δραστηριότητες”, το οποίο προωθεί δυο βασικούς άξονες, την υψηλή ποιότητα και τη διατομεακή-διακλαδική δικτύωση επιχειρήσεων.

Μια κοινοτική δράση που στοχεύει κυρίαρχα στην αναβάθμιση της ποιότητας
του τουρισμού στην περιοχή, παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Επιμελητήριο
σε επιχειρηματίες του νομού από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ξάνθης και το ΕΒΕ Ν.
Ξάνθης.

Πρόκειται για το πρόγραμμα "Clusters-Δικτύωση επιχειρήσεων με συγγενείς
δραστηριότητες", το οποίο προωθεί δυο βασικούς άξονες, την υψηλή ποιότητα και τη
διατομεακή-διακλαδική δικτύωση επιχειρήσεων.

Μέσω της δικτύωσης οι επιχειρήσεις βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά
τους μέσα από μια κοινή πορεία δραστηριοτήτων και στόχων με αποτέλεσμα τη μείωση
του κόστους που συνεπάγεται η γεωγραφική συγκέντρωση επιχειρήσεων με συγγενείς δραστηριότητες.
Οφέλη προκύπτουν κυρίως από τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και τη συγκεντρωμένη
προσφορά εξειδικευμένης εργασίας.

Αν και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ημερίδα δεν ήταν και
ιδιαίτερα ικανοποιητική, ωστόσο υπάρχει ανταπόκριση των επιχειρήσεων να ενταχθούν
σε αυτό το πρόγραμμα, την υλοποίηση του οποίου ανέλαβε να παρακολουθήσει σε πέρας
το Επιμελητήριο Ξάνθης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΒΕ, Παναγιώτη Ανδρικόπουλο, η κοινοτική
δράση Δικτύωσης ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων, πέρα από την καλύτερη οργάνωση
και ανάπτυξη του τουρισμού, στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη
γενικότερη ανάπτυξη του νομού που θα επέλθει διαμέσου της Δικτύωσης και της καλύτερη
διαφήμισης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ CLUSTER

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Δικτύωσης
διεκδικώντας και τη χρηματοδότηση είναι :

Καταφύγια -Κάμπινγκ-Κατασκηνώσεις

Καταλύματα

Κέντρα Εστίασης (συμπεριλαμβάνονται ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές,
ουζερί, καφενεία, καφετέριες, αναψυκτήρια κ.λ.π.)

Επιχειρήσεις Εναλλακτικών Τουριστικών

Δραστηριοτήτων-Τουριστικά Γραφεία

Επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης και πώλησης τοπικών προϊόντων
Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτισμού

Πολιτιστικοί Σύλλογοι-Μουσεία

Συνεταιρισμοί (εμπλεκόμενοι με τουριστικές υπηρεσίες) Οποιαδήποτε
Ιδιωτική ή Δημόσια επιχείρηση που δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες και δραστηριοποιείται
στην παροχή υπηρεσιών στον τουρισμό.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥ ΜΕΛΗ

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις τους. Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου και φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα..

Συλλογικοί επαγγελματικοί, κοινωνικοί, πολιτιστικοί και φιλοπεριβαλλοντικοί
φορείς.

Φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, ως νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Στο
μεταξύ θα πρέπει να σημειωθεί πως η παραπάνω δράση εντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης
της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER +, ενώ θα πρέπει να εφαρμοστεί το Τοπικό Σύμφωνο
Ποιότητας στην κατασκευή και στην παροχή των υπηρεσιών.

Για την εφαρμογή αυτού του Συμφώνου Ποιότητας θα πρέπει να ιδρυθούν
τρία Δίκτυα. Ένα Δίκτυο για την Τοπική Γευσιγνωσία, το δεύτερο για τον Αγροτουρισμό
και το τρίτο Δίκτυο για τους Μεταποιητές.

Την περασμένη λοιπόν Παρασκευή Επιμελητήριο και Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης
κάλεσαν στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση τους επενδυτές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
LEADER II- LEADER +, του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάδειξης Αγροτικού Χώρου, αλλά
και ιδιώτες που έχουν κάνει ανάλογη επένδυση από μόνοι τους.

Μιλώντας για τη Δράση "CLUSTER" ο Δ/ντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Ν. Ξάνθης κ. Στέλιος Παπουτσόγλου επεσήμανε στον "Α", "σκοπός της Δικτύωσης είναι
να μπορέσουμε να πάμε σε ποιοτικές κατασκευές στις επενδύσεις στο μέλλον, αλλά και
σε αυτές που εξελίσσονται , καθώς και στην παροχή υπηρεσιών.

Τα τρία Δίκτυα θα αποκτήσουν ένα ενιαίο σήμα ποιότητας, θα εφαρμόσουν
το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας που περιγράφεται στο ενημερωτικό υλικό LEADER+ και θα
είμαστε έτοιμοι ως νομός μέσω των Δικτύων αυτών να μπορέσουμε να πάρουμε προγράμματα
καινούρια τα οποία δίνονται μόνο σε Δίκτυα.

Στο μέλλον και στο Δ’ΚΠΣ τα πράγματα ξεφεύγουν από το μεμονωμένο
και πάνε σε ότι έχει να κάνει με το δικτυακό. Θα μπορέσει δηλαδή το κάθε Δίκτυο
ξεχωριστά να υποβάλλει πρόταση απευθείας στην Ε.Ε. ή και στα προγράμματα τα εθνικά
ή και τα επιχειρησιακά, προκειμένου τα μέλη του να χρηματοδοτηθούν".

Θα πρέπει να αναφερθεί πως στις επόμενες συναντήσεις θα γκρουπαριστούν
τα τρία Δίκτυα. Θα συσταθούν σε επιχειρήσεις, θα είναι υπό σύσταση αυτές οι επιχειρήσεις
και αυτές θα κατεβάσουν την πρόταση διεκδικώντας το μερίδιο από τις 200.000 ευρώ
της προκήρυξης του LEADER+.

Στη συνέχεια αφού λοιπόν ενταχθούν στο πρόγραμμα και πάρουν το μερίδιο
από το προβλεπόμενο κόστος του προγράμματος, καλούνται να συσταθούν σε σώμα, -τρία
Διοικητικά Συμβούλια, τρεις Γενικές Συνελεύσεις, Διοικήσεις στα τρία Δίκτυα, εγκατάσταση,
γραφεία και λοιπό εξοπλισμό, προκειμένου να εφαρμόσουν τις ενέργειες που προβλέπει
το πρόγραμμα να εφαρμόσουν μέσα από τα τρία Δίκτυα.. Να διευκρινιστεί πως θα πρέπει
να βρεθούν τουλάχιστον πέντε ομοειδείς επιχειρήσεις από κάθε κατηγορία, για να ξεκινήσει
την υπό σύσταση εταιρεία το κάθε Δίκτυο ξεχωριστά.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος των Δικτύων Ομοειδών
ή Συμπληρωματικών Επιχειρήσεων είναι μέχρι το 2008.

Τέλος από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης Παναγιώτης
Ανδρικόπουλος τόνισε πως "ανάλογα Δίκτυα και μάλιστα μεγάλα, έχουν η Ισπανία, η
Ιταλία και άλλες χώρες της Ε.Ε., οπότε και θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτών
και ήδη υπάρχει αρκετό υλικό, για το πώς πρέπει να κινηθούμε και φυσικά έχουμε και
συνεργασία με ξένους επιχειρηματίες για το θέμα αυτό".

Δέσποινα Γκούμα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button