Περισσότερα από μισό εκατομ. ευρώ για τον κόμβο δυτικής εισόδου Ξάνθης και την έκδοση καταλόγου ξενοδοχείων

Η πρώτη, αφορά την εκτέλεση του υποέργου “Κατασκευή κόμβου και ρύθμιση κυκλοφορίας”, του έργου “Διαμόρφωση κόμβου εισόδου πόλης Ξάνθης από Καβάλα, από το Δήμο Ξάνθης”, για το οποίο, βάσει – μεταξύ άλλων – σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και της σχετικής γνωμοδότησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.-Θ., ενεκρίθη ποσό χρηματοδότησης, ύψους 488.690,79 Ευρώ.

Η πρώτη, αφορά την εκτέλεση του υποέργου "Κατασκευή κόμβου και ρύθμιση
κυκλοφορίας", του έργου "Διαμόρφωση κόμβου εισόδου πόλης Ξάνθης από Καβάλα, από
το Δήμο Ξάνθης", για το οποίο, βάσει – μεταξύ άλλων – σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και της
σχετικής γνωμοδότησης της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Α.Μ.-Θ., ενεκρίθη ποσό χρηματοδότησης, ύψους 488.690,79 Ευρώ.

Η έτερη, αφορά την υλοποίηση της ενέργειας "Σχεδιασμός και εκτύπωση
τουριστικού καταλόγου ξενοδοχείων και καταλυμάτων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.", του
έργου "Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 2003-2004", για την οποία, βάσει
– μεταξύ άλλων – του Μέτρου 2.7 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.-Θ.,
της σχετικής πρότασης της Δ.Ι.Σ.Α. Α.Μ.-Θ., καθώς και της γενικότερης ανάγκης τουριστικής
προβολής της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., ενεκρίθη ποσό χρηματοδότησης, ύψους 45.000 Ευρώ.

Για την προώθηση των παραπάνω έργων, ο κ. Αγγελόπουλος, τονίζει:
"Και τα δύο έργα, είναι σημαντικά. Η διαμόρφωση της δυτικής εισόδου της πόλης της
Ξάνθης, εμπίπτει άμεσα στην αναγκαιότητα, τόσο της ασφαλούς κυκλοφοριακής ρύθμισης
της περιοχής, όσο και στον ευρύτερο εξωραϊσμό της. Η αναβάθμιση της οδικής ποιότητας
της Περιφέρειας, είναι στόχος, του οποίου η επίτευξη, θα συμβάλλει στη γενικότερη
βελτίωση των υποδομών της περιοχής. Η δε, έκδοση καταλόγου των ξενοδοχειακών υποδομών
της Περιφέρειας, προδήλως συνιστά μέρος του συνολικότερου στρατηγικού σχεδιασμού
της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για την τουριστική ανάταση της περιοχής. Ως γνωστόν, η Γενική
Γραμματεία της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., θεωρεί τον τουρισμό, τομέα καταλυτικής σημαντικότητας,
όσον αφορά την ανάπτυξη του τόπου".

Σχετικά Άρθρα

Back to top button