Τη Συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαιθριου εμπορίου

Επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Περ. Μακ. – Θράκης κ. Αγγελόπουλο έστειλε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Ν. Ξάνθης με την οποία ζητά τη Συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών – υπαίθριου εμπορίου:

Επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Περ. Μακ. – Θράκης κ. Αγγελόπουλο έστειλε η Ομοσπονδία
Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Ν. Ξάνθης με την οποία ζητά τη Συγκρότηση κλιμακίων
ελέγχου λαϊκών αγορών – υπαίθριου εμπορίου:

Κύριε περιφερειάρχα,

με το υπ' Α.Π. 194/22-11-2004 έγγραφό μας μεταξύ των άλλων σας είχαμε εισηγηθεί
ότι είναι ανάγκη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3190/30-10-03 να συγκροτηθούν
τα κλιμάκια ελέγχου των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου, αλλά δυστυχώς
μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτε, με αποτέλεσμα οι δραστηριοποιούμενοι σ' αυτό επαγγελματίες
κι έμποροι να κινούνται εκτός των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και σε βάρος του εστεγασμένου
εμπορίου, που τόσο πολύ πλήττεται τα τελευταία χρόνια, ενώ τόσα πολλά προσφέρει
στην εθνική οικονομία.

Και ενώ:

1. Το στεγασμένο εμπόριο και μετά το τέλος των εκπτώσεων κι εφέτος, κάνει ταμείο
και διαπιστώνει ακόμη ότι βρίσκεται στο κόκκινο, σεις με τη μη συγκρότηση των ως
άνω ελεγκτικών μηχανισμών αφήνετε ανεξέλεγκτο το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές
αγορές.

2. Το στεγασμένο εμπόριο δέχεται όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τα φορολογικά
κλεισίματα, το υπαίθριο εμπόριο απαλλάσσεται λόγω έλλειψης ελεγκτικών μηχανισμών,
που σεις προσωπικά υποσχεθήκατε προς όλους μας, το Δεκέμβριο του 2004 στη συνάντηση
των παραγωγικών φορέων με τον κ. Μεϊμαράκη.

3. Σε πολλές περιφέρειες της Επικρατείας έχουν συγκροτηθεί τα κλιμάκια ελέγχου των
λαϊκών αγορών και του υπαιθρίου εμπορίου στη δική μας περιφέρεια δεν κινείται τίποτε
σχετικώς και η αγορά γενικώς λειτουργεί ανεξέλεγκτα και βέβαια χωρίς να εξασφαλιστούν
οι όροι ισονομίας και ισοπολιτείας.

Εάν θέλουμε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός προς όφελος των καταναλωτών και των ΜΜΕ
πρέπει να εξασφαλιστούν σαφώς "οι όροι του παιχνιδιού" και οι κανόνες της αγοράς.
Ο δε έλεγχος κι ενδεχομένως και η αυστηρότητα, που επιδεικνύεται στους μικρομεσαίους
καταστηματάρχες, η ίδια να επιδεικνύεται και στους δραστηριοποιούμενους στις λαϊκές
αγορές και στο υπαίθριο εμπόριο.

Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη της έγκαιρης συγκρότησης των κλιμακίων ελέγχου αυτών,
ώστε να μπει "επιτέλους" τάξη στην αγορά και αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Σωτ. Τσιακίρογλου

Ο γεν. γραμματέας Γ. Μπατζακίδης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button