Ανάπλαση του οικισμού Γλαύκης

Η Νομαρχία Ξάνθης στα πλαίσια των προσπαθειών της για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του Νομού προχώρησε στη δημοπράτηση του παρακάτω έργου στις 28/2/2005:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΑΥΚΗΣ,
προϋ/σμού τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (385.000 Ε).

Η Νομαρχία Ξάνθης στα πλαίσια των προσπαθειών της για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των κατοίκων του Νομού προχώρησε στη δημοπράτηση του παρακάτω έργου στις 28/2/2005:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΑΥΚΗΣ,

προϋ/σμού τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (385.000 Ε).

Ο οικισμός Γλαύκης βρίσκεται στην ορεινή περιοχή του Νομού Ξάνθης. Η φυσιογνωμία
του οικισμού είναι παραδοσιακή, με πολύ στενά δρομάκια(σοκάκια) τα οποία σε κάποια
σημεία περνούν κάτω από στοές παλαιών κατοικιών.

Το έργο σκοπό έχει να αναδείξει και να αναβαθμίσει την περιοχή , κρατώντας συγχρόνως
τον παραδοσιακό χαρακτήρα της, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής των κατοίκων,
σε σημεία υποβαθμισμένα και προβληματικά.

Συγκεκριμένα πρόκειται να βελτιωθεί ο κεντρικός δρόμος της Γλαύκης, από τη διασταύρωσή
του προς Πάχνη μέχρι την είσοδο του οικισμού και να διαμορφωθούν τα πλακόστρωτα
κεντρικά σοκάκια, μετά την κεντρική πλατεία και δυτικά από αυτήν.

Αναλυτικότερα θα ασφαλτοστρωθεί η κεντρική οδός μέχρι την είσοδο του οικισμού, με
παράλληλη κατασκευή πέτρινου τοιχίου για τη συγκράτηση των καταπτώσεων.

Θα ανακατασκευαστούν τα κεντρικά σοκάκια του οικισμού με πέτρα και θα τοποθετηθούν
παραδοσιακά φωτιστικά, παγκάκια, ξύλινοι κάδοι κ.τ.λ. Θα επενδυθούν τοίχοι με κτιστή
πέτρα, προκειμένου να τονιστεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας του οικισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
(Ο.Π.Α.Α.Χ.) και έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button