Η Νομαρχία Ξάνθης στα πλαίσια των προσπαθειών της για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του Νομού προχώρησε στη δημοπράτηση του παρακάτω έργου στις 28/2/2005:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΤΑΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ,
προϋ/σμού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (225.000 Ε)

Η Νομαρχία Ξάνθης στα πλαίσια των προσπαθειών της για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των κατοίκων του Νομού προχώρησε στη δημοπράτηση του παρακάτω έργου στις 28/2/2005:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΤΑΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ,

προϋ/σμού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (225.000 Ε)

Ο οικισμός Κοτάνη βρίσκεται στη βόρεια ορεινή περιοχή, στην Κοινότητα Θερμών. Η
φυσιογνωμία του οικισμού είναι παραδοσιακή με κτίρια λιθόκτιστα και στέγη με επικάλυψη
από σχιστόπλακες γρανιτικές.

Ήδη για την προστασία του άθικτου χαρακτήρα που έχει, το Νομαρχιακό Συμβούλιο τον
πρότεινε ως διατηρητέο παραδοσιακό με συμφωνία όλων των κατοίκων.

Η ανάπλαση αναφέρεται στη συνολική διαμόρφωση του κεντρικού δρόμου από την είσοδο
και άλλων δρόμων, διακλαδώσεις του πρώτου μέχρι το πέρας του οικισμού με πλακόστρωση
από κυβόλιθους γρανιτικούς – παραδοσιακούς.

Αναλυτικότερα θα καθαιρεθεί το παλιό φθαρμένο οδόστρωμα και θα επιστρωθεί με φυσικούς
κυβόλιθους γρανίτη.

Στις μικροπλατείες θα τοποθετηθούν πάγκοι καθιστικοί και κάδοι απορριμμάτων από
ξύλο και θα κατασκευασθεί επίσης μια βρύση κτιστή. Ο οικισμός φιλοδοξούμε να αποτελέσει
τον κορυφαίο διατηρημένο-άθικτο οικισμό στην Ελλάδα.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III 2000-2006(σύνορο
Ελλάδας Βουλγαρίας) και έχει εγκριθεί από την οικεία διαχειριστική αρχή.

Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ