Μεγάλες ζημιές στο Νομό Ξάνθης από τις βροχοπτώσεις για την αποκατάσταση θα χρειαστούν 8.000.000 ευρώ

Κατά το προηγούμενο δίμηνο του 2005 σημειώθηκαν στο νομό μας διαρκείς, άκαιρες και υψηλής έντασης βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ύψος της βροχόπτωσης του διμήνου αγγίζει τα 500 χιλιοστά σε ορισμένα σημεία, δηλαδή περίπου το 75% του μέσου όρου της ετήσιας βροχόπτωσης της τελευταίας πεντηκονταετίας.

Κατά το προηγούμενο δίμηνο του 2005 σημειώθηκαν στο νομό μας διαρκείς, άκαιρες και
υψηλής έντασης βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ύψος της
βροχόπτωσης του διμήνου αγγίζει τα 500 χιλιοστά σε ορισμένα σημεία, δηλαδή περίπου
το 75% του μέσου όρου της ετήσιας βροχόπτωσης της τελευταίας πεντηκονταετίας.

Η βροχόπτωση του τελευταίου τετραμήνου είναι αρκετά μεγαλύτερη από το μέσο ετήσιο
ύψος βροχής. Κατά την εκδήλωση της τελευταίας ισχυρότατης καταιγίδας, την 5η Μαρτίου
και μετά από αυτήν, προκλήθηκαν σε πολλά σημεία μεγάλες ζημίες.

Πέραν των αντιπλημμυρικών έργων, τις αποστραγγιστικές τάφρους σε όλο το Νομό Ξάνθης
δημιουργήθηκαν κατολισθήσεις και σε ορισμένα σημεία ρηγματώσεις με διαφαινόμενες
εκτεταμένες κατολισθήσεις, που θα καταστρέψουν τις οδικές συνδέσεις με συγκεκριμένα
χωριά του ορεινού όγκου. Όλα αυτά οφείλονται στον πρωτοφανή όγκο των υδάτων και
στην σε βάθους διάβρωση των εδαφών. Ανάλογα φαινόμενα αυτής της μορφής, εκτεταμένα,
υπάρχουν στην περιοχή μεταξύ των χωριών Κότινου και Κίρρα, στην περιοχή των Θερμών
από τον Άι Γιάννη προς τις Θέρμες, προς το Διάσπαρτο, περιοχή Σιρόκου προς Στήριγμα,
Κοτάνη και, σε μικρότερη έκταση, σε δεκάδες άλλα σημεία. Σημειώθηκαν επίσης υπονομεύσεις
οδών στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Σελέρου.

Ήδη υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια παρέμβασης των υπηρεσιών της Περιφέρειας, μετά
από εντολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Αγγελόπουλου, της Νομαρχίας
και των εμπλεκομένων Δήμων, έτσι ώστε να γίνει ότι είναι εφικτό τόσο σε πρώτη φάση
όσο και σε τελική διαχείριση του προβλήματος.

Η πρώτη μας εκτίμηση είναι ότι το κόστος της δαπάνης για την αποκατάσταση αγγίζει
τα 8.000.000 Ευρώ (εκατομμύρια ευρώ).

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button