Επί τάπητος το κυκλοφοριακό

Το θέμα της ρύθμισης του ωραρίου της τροφοδοσίας των καταστημάτων, αλλά και κάποιες προτάσεις για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του εμπορικού κέντρου της πόλης, τέθηκαν και πάλι προς συζήτηση στην προχθεσινή συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ξάνθης. Αυτή τη φορά τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου κλήθηκαν να αποφασίσουν επί της εισήγησης που κατατέθηκε από την τριμελή επιτροπή, η οποία είχε οριστεί σε προηγούμενη συνεδρίαση, όπου και της είχε ανατεθεί να ερευνήσει το όλο θέμα και να καταθέσει προτάσεις με στόχο κυρίαρχα την οριστικοποίηση του ωραρίου της τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Το θέμα της ρύθμισης του ωραρίου της τροφοδοσίας των καταστημάτων, αλλά και κάποιες
προτάσεις για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του εμπορικού κέντρου της πόλης, τέθηκαν
και πάλι προς συζήτηση στην προχθεσινή συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ξάνθης.
Αυτή τη φορά τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου κλήθηκαν να αποφασίσουν επί της
εισήγησης που κατατέθηκε από την τριμελή επιτροπή, η οποία είχε οριστεί σε προηγούμενη
συνεδρίαση, όπου και της είχε ανατεθεί να ερευνήσει το όλο θέμα και να καταθέσει
προτάσεις με στόχο κυρίαρχα την οριστικοποίηση του ωραρίου της τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Οι προτάσεις της τριμελούς επιτροπής ήταν ομόφωνες.

Όπως επεσήμαναν τα μέλη της, ο Αντινομάρχης Ξάνθης, κ. Σαχινίδης και οι νομαρχιακοί
σύμβουλοι κ.κ. Μακρίδης και Λερίδης, έπειτα από επιτόπιες παρατηρήσεις και κοινές
συσκέψεις κατέληξαν στα εξής:

Το κυκλοφοριακό της πόλης και κυρίως του εμπορικού Κέντρου επιβαρύνεται από τον
άναρχο τρόπο εφοδιασμού των καταστημάτων, την ελλιπή αστυνόμευση και την παραβίαση
του Κ.Ο.Κ.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα κατέληξαν σε μια σειρά προτάσεων, που αφορούν τον
εφοδιασμό των καταστημάτων του εμπορικού κέντρου της πόλης, οι οποίες έγιναν ομόφωνα
αποδεκτές στην προχθεσινή συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε:

1. Ο εφοδιασμός και φορτοεκφόρτωση των καταστημάτων του εμπορικού κέντρου να γίνεται
ελεύθερα κατά τη διάρκεια της ημέρας με οχήματα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 3,5
t.

2. Ο εφοδιασμός και η φορτοεκφόρτωση για τις ανάγκες των καταστημάτων του εμπορικού
κέντρου με οχήματα μεγαλύτερο από επιτρεπόμενο βάρος 3,5 t και μέχρι 6 t να γίνεται
μέχρι τις 10:00 π.μ.

3. Ο εφοδιασμός και η φορτοεκφόρτωση για τις ανάγκες των καταστημάτων του εμπορικού
κέντρου με οχήματα μεγαλύτερο από 6 t βάρος να γίνεται έως τις 8:00 π.μ. και από
τις 15:00 έως 17:00.

4. Να απαγορευθεί ο εφοδιασμός με καύσιμα θέρμανσης εντός του εμπορικού κέντρου
τις ώρες λειτουργίας της αγοράς.

5. Τα πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο να εφοδιάζονται έως τις
8:30 π.μ. και από τις 15:00 έως 17:00.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως όταν ισχύσει το νέο εθνικό ωράριο των καταστημάτων θα
μετατεθεί κατά μία ώρα το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων δηλαδή αντί για τις
8 το πρωί θα επιτρέπεται μέχρι τις 9:00 π.μ..

Ενώ αποφασίσθηκε ο αυστηρός έλεγχος των σημείων φορτοεκφόρτωσης μέσα στο εμπορικό
κέντρο, ώστε να εξασφαλίζονται οι χώροι που θα σταθμεύουν τα φορτηγά και να μην
παρακωλύεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Επίσης αξίζει να τονισθεί πώς οι παραπάνω αποφάσεις που ομόφωνα ελήφθησαν και με
τη θετική έγκριση του προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ν. Ξάνθης, κ.
Σωτήρη Τσιακίρογλου, ο οποίος παρέστη στην προχθεσινή συνεδρίαση, εντάσσονται στις
αρμοδιότητες του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

"Εκ του νόμου οι αρμοδιότητες, εκτός της τέως Περιφέρειας Αττικής, ανήκουν εναλλακτικά
, εάν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ή στο οικείο Δημοτικό
Συμβούλιο. Εάν δεν υπάρχει επικυροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη, που να αποτελέσει
τη βάση για μια συζήτηση τότε λαμβάνονται μέτρα σε δυο επίπεδα.

Για μεν την τροφοδοσία των υπεραγορών, επιχειρήσεων και καταστημάτων από το νομαρχιακό
συμβούλιο, για δε ρυθμίσεις που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον και στη διευκόλυνση
της κίνησης των μέσων μαζικής μεταφοράς της περιοχής, από τον οικείο νομάρχη", διευκρίνισε
στον "Α" ο νομάρχης Ξάνθης Γιώργος Παυλίδης , προσθέτοντας "σήμερα με την τριμελή
επιτροπή, η οποία συνεστήθη, ομόφωνα πρότεινε για το πρώτο μέρος συγκεκριμένες απαγορεύσεις
και για το δεύτερο σκέλος εξέφρασε την άποψη για το τι θα πρέπει να γίνει από μέρους
μου".

Για την ιστορία θα πρέπει να αναφερθεί πως πριν από τις τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας προηγήθηκαν εισηγήσεις και της
Τροχαίας και του Δήμου Ξάνθης και των λοιπών εμπλεκομένων επαγγελματιών με τον τρόπο
που αυτοί εκπροσωπούνται, σε συσκέψεις που προηγήθηκαν.

"Πιστεύουμε ότι με τα μέτρα αυτά και με την κοινή αποδοχή θα δώσουμε μια ισχυρή
ανάσα στην κυκλοφορία της πόλης, θα βελτιώσουμε την επισκεψιμότητα και την ποιότητα
ζωής των κατοίκων.

Εμείς από τη δική μας πλευρά θα κάνουμε ότι είναι καλύτερο στη λογική της συνεννόησης
και τα μέτρα που παίρνονται δεν παίρνονται στη λογική της επιβολής.

Για αυτό και τονίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και με
αποδοχή και των φορέων που εκπροσωπούν τα καταστήματα και όχι μόνο. Είναι σημαντική,
γιατί είναι απόφαση όλων μας. Δεν είναι απόφαση ούτε του νομάρχη, ούτε του καθενός
νομαρχιακού συμβούλου, ούτε του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Είναι μια απόφαση της κοινωνίας.

Είναι μια απόφαση που επίσης δέχεται και επιδέχεται διορθώσεις μέσα από διαβούλευση
και μέσα από διάλογο", δήλωσε χαρακτηριστικά στο "Α" ο νομάρχης Ξάνθης, κ. Παυλίδης.

Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης κάθε χρόνο
μπαίνουν στην κυκλοφορία της πόλης 4000 νέα αυτοκίνητα.

Από την πλευρά της η Νομαρχία προωθεί για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος
τη μελέτη Ανατολικής Παράκαμψης και τη διάνοιξη της Σάρδεων. Ενώ προς την κατεύθυνση
της αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος εντάσσονται και οι προτάσεις που
κατατέθηκαν στη συνεδρίαση από την τριμελή επιτροπή.

Μερικές εκ των οποίων είναι: -Να απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων
γύρω από την Κεντρική Πλατεία κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, εκτός
ενός υπηρεσιακού οχήματος της Διευρυμένης Ν.Α. Δράμας- Καβάλας Ξάνθης και των οχημάτων
χρηματαποστολών.

-Να γίνει η απαραίτητη οριζόντια και κάθετη σήμανση

-Να ρυθμιστούν οι φωτεινοί σηματοδότες στον κόμβο της πλατείας Ελευθερίας για συντομότερο
κύκλο προτεραιότητας

-Στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης να τοποθετηθούν βυθιζόμενες μπάρες με τηλεχειρισμό,
κ.ά.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εννέα στον αριθμό, τα περισσότερα
ήταν υπηρεσιακού ενδιαφέροντος, και το Νομαρχιακό Συμβούλιο τα ενέκρινε.

Αξίζει να γίνει αναφορά στο θέμα της σύστασης διανομαρχιακής αστικής εταιρείας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ". Μια πρωτοβουλία της νομαρχίας
και του νομάρχη Ξάνθης, η οποία έχει και τη στήριξη του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη
Παυλόπουλου, περνά στην έμπρακτη εφαρμογή με την έγκριση του καταστατικού για την
ίδρυση της εταιρείας, η οποία θα έχει διάρκεια δεκαπέντε ετών και έδρα την Ορεστιάδα.

Η Νομαρχία Ξάνθης θα εκπροσωπείτε από το Νομάρχη Γιώργο Παυλίδη, που είναι και ο
πρόεδρος του Δικτύου, με αναπληρωτή του τον Αντινομάρχη Χαράλαμπο Σαχινίδη.

Μεταξύ των σκοπών της υπό σύσταση εταιρείας θα είναι η βελτίωση των επαφών, η αμοιβαία
πληροφόρηση και η συνεργασία ανάμεσα στις διασυνοριακές Νομαρχίες για θέματα καθημερινότητας,
κοινού ενδιαφέροντος τοπικού επιπέδου όπως λ.χ. διασυνοριακές πανδημίες, επιδημίες
και παράγοντες μετάδοσης ασθενειών, ζωονόσοι, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, αντιμετώπιση
θεομηνιών, μόλυνση περιβάλλοντος, λαθρομετανάστευση, κ.λ.π.

Και τέλος την ενδυνάμωση της συνεργασίας σε θέματα τουρισμού, πολιτισμού και ανάπτυξης
με ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, όπως και σε άλλα θέματα όμοιας κλίμακας,
στα πλαίσια της Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δέσποινα Γκούμα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button