Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του αστυνομικού δ/ντή Αργυριάδη Ανέστη

Αγαπητοί Ξανθιώτες,
Κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής μου ως αστυνομικός δ/ντής στην Αστυνομική Δ/νση Ξάνθης προσπαθήσαμε να επιτύχουμε την παροχή ποιοτικών αναβαθμισμένων υπηρεσιών στον πολίτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις θρησκευτικές, πολιτικές, στρατιωτικές, δημοτικές αρχές και κοινωνικούς φορείς του Νομού, καθώς και όλο το προσωπικό των υπηρεσιών της Α.Δ. Ξάνθης για την άψογη και αξιάγαστη συνεργασία που είχαμε κατά το -δυστυχώς βραχύ- διάστημα της παραμονής μου εδώ.

Αγαπητοί Ξανθιώτες,

Κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής μου ως αστυνομικός
δ/ντής στην Αστυνομική Δ/νση Ξάνθης προσπαθήσαμε να επιτύχουμε την παροχή
ποιοτικών αναβαθμισμένων υπηρεσιών στον πολίτη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις
θρησκευτικές, πολιτικές, στρατιωτικές, δημοτικές αρχές και κοινωνικούς φορείς
του Νομού, καθώς και όλο το προσωπικό των υπηρεσιών της Α.Δ. Ξάνθης για την
άψογη και αξιάγαστη συνεργασία που είχαμε κατά το -δυστυχώς βραχύ- διάστημα της
παραμονής μου εδώ.

Με απόφαση του ανωτάτου συμβουλίου μεταθέσεων της ΕΛ.ΑΣ
τοποθετήθηκα ως δ/ντής στην Αστυνομή Δ/νση Αλεξανδρούπολης.

Εύχομαι καλή επιετυχία στο νέο αστυνομικό δ/ντή Ξάνθης.

Ανάληψη καθηκόντων νέου αστυνομικού δ/ντή Ξάνθης

Με απόφαση του ανωτάτου συμβουλίου μεταθέσεων της ΕΛ.ΑΣ,
τοποθετήθηκε και ανέλαβε τα καθήκοντα του ο νέος αστυνομικός δ/ντής Ξάνθης
Λιακος Κωνσταντίνος, προερχόμενος από την Αστυνομική Δ/νση Ροδόπης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button