Σύσκεψη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) πραγματοποίησε την Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2005 σύσκεψη στην αίθουσα συνεντεύξεων του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επαρευρέθησαν ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικήτας Κακλαμάνης, η Διευθύντρια Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας κα Αλεξάνδρα Παπαδιά και η Προϊσταμένη του τμήματος Αιμοδοσίας κα Παντζή.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) πραγματοποίησε
την Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2005 σύσκεψη στην αίθουσα συνεντεύξεων του Υπουργείου
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επαρευρέθησαν ο Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικήτας Κακλαμάνης,
η Διευθύντρια Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας κα Αλεξάνδρα Παπαδιά και η Προϊσταμένη του
τμήματος Αιμοδοσίας κα Παντζή. Επίσης συμμετείχαν η Πρόεδρος της Επιτροπής Αιμοδοσίας
του Κ.Ε.Σ.Υ. κα Κωνσταντίνα Πολίτη και μέλη της Επιτροπής, καθώς εκπρόσωποι Συλλόγων
Εθελοντών Αιμοδοτών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (Π.Ο.Σ.Μ.Α.) κ. Οδυσσέας Πλατής και μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, εκπρόσωποι Συλλόγων Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, και άλλοι εκπρό-σωποι
όπως αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση.

Η σύσκεψη αφορούσε την καλύτερη ενημέρωση των παρισταμένων στην εφαρμογή της οδηγίας
2002/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρετε στον
επανασχεδιασμό του χάρτη των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας της χώρας μας.

Η παρουσία του κ. Υπουργού και όλων των προαναφερομένων μετά από πολύωρη διαδικασία
βοήθησε στο να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα :

1ον ) Η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας κρίνεται σαφώς απαραίτητη και άμεση.

2ον) Ένα πιο συγκεντρωτικό σύστημα, θα βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο της διακίνησης
του αίματος, καθώς και στην καλύτερη ποιότητα του παρεχόμενου αίματος.

3ον) Η στελέχωση με άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς
και τα τελευταίου τύπου ιατρικά μηχανήματα που με σύγχρονες τεχνικές όπως η μοριακής
βιολογίας θα εξασφαλίζουν την ποιότητα του αίματος και την ασφάλεια του δότη και
του λήπτη του αίματος.

4ον) Η εξασφάλιση των αναγκών της Νησιωτικής Ελλάδος για την παρεχόμενη Υγεία σε
μικρά κυρίως νησιά, με την νέου τύπου μονάδα που είναι ένα πλήρες διαγνωστικό κέντρο,
άρα και το κομμάτι της Αιμοδοσίας θα το έχει μέσα όπως μας δήλωσε ο κ. Υπουργός
& θα τεθεί σε λειτουργία το 2005 και είμαστε βέβαιοι πως θα δίνει τη δυνατότητα
στους Εθελοντές Αιμοδότες να προσφέρουν το Αίμα τους.

5ον) Η διαβεβαίωση πως θα αρχίσει από χθες, το πρόγραμμα προσέλκυσης νέων Εθελοντών
Αιμοδοτών σε συνεργασία των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
μας ικανοποίησε.

6ον ) Η διαβεβαίωση του κ. Κακλαμάνη, καθώς και της Διευθύντρια κας Παπαδιά πως
τα κριτήρια για την δημιουργία των νέων Κέντρων Αιμοδοσίας θα είναι :

α) Το κομβικό σημείο

β) Ο πληθυσμός που θα εξυπηρετείτε.

γ) Η προσβασιμότητα με όλα τα μέσα μεταφοράς π.χ. αεροπορικώς, ακτοπλοϊκώς και οδικώς,
μας ικανοποιούν και θεωρούμε πως είναι στην σωστή κατεύθυνση.

7ον ) Η άμεση μηχανοργάνωση των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και η σύνδεσή τους με το Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας μας βρίσκει σύμφωνους, γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί ο καλύτερος
έλεγχος και συντονισμός της διακίνησης του Αίματος, ώστε να μην συνεχίζεται η απώλεια
αρκετών χιλιάδων μονάδων Αίματος λόγω λήξεως της ημερομηνίας προς χρήση.

8ον ) Η πρότασή μας και η διαβεβαίωση πως οι Πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία, θα
εξυπηρετούνται και θα μεταγγίζονται αμέσως όταν προσέρχονται για μετάγγιση στις
Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, καθώς και οι Εθελοντές Αιμοδότες, μας ικανοποιούν πλήρως.
Επιθυμία μας είναι να εξυπηρετούνται και οι συγγενείς 1ου βαθμού των τακτικών Εθελοντών
Αιμοδοτών.

9ον ) Μας ικανοποίησε η δέσμευση πως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου
Αιμοδοσίας θα συμμετέχει και εκπρόσωπος από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.)

10ον ) Πρέπει το Υπουργείο να ενισχύσει την προσπάθεια που καταβάλλει η Ομοσπονδία
μας και οι Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών για την ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας,
στηρίζοντας οικονομικά την Π.Ο.Σ.Ε.Α. και τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών.

Η επόμενη μεγάλη συμβολή μας προς αυτή τη κατεύθυνση έχει ήδη προγραμματιστεί και
θα πραγμα-τοποιηθεί διημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών, 7 & 8 Μαϊου 2005
με τις εξής θεματικές ενότητες :

1η ) Εκκλησία & η συμβολή της στην ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

2η ) Τοπική Αυτοδιοίκηση & η συμβολή της στην ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

3η ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

4η ) Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης :

(α) Εφαρμογή της οδηγίας 2002/98 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – αναδιάρθρωση των Κέντρων
& Σταθμών Αιμοδοσίας της χώρας μας.

(β). Ασφάλεια Αίματος – Αυτόλογη μετάγγιση Αίματος – Τρόποι προσέλκυσης νέων Εθελοντών
Αιμοδοτών – Τρόπος εισαγωγής Αίματος – Κόστος εισαγωγής Αίματος

(γ) Ενημέρωση που αφορά το κόστος της εισαγωγής παραγώγων Αίματος – Τα μέλη της
Επιτροπής που αποφασίζουν για την εισαγωγή Αίματος.

5η ) Θαλασσαιμία & η συμβολή της στην ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας (Μεσογειακή
Αναιμία).

6η ) Αιμορροφιλία & η συμβολή της στην ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

7η ) Νέοι τρόποι προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών :

(α) Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & η συμβολή της στην ανάπτυξη
της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

(β) Εθελοντικές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις & η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Εθελοντικής
Αιμοδοσίας.

(β) Σώματα Ασφαλείας & η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας

(γ) Στρατός & η συμβολή του στην ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

(δ) Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων (ΕΛ.Ι Ν.Υ.Α.Ε.) & η συμβολή
του στην ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, ώστε για άλλη μια φορά να αναδειχθούν μετά το τέλος
της διημερίδας χρήσιμα αποτελέσματα που θα μας βοηθήσουν, ώστε η χώρα μας να γίνει
ΑΥΤΑΡΚΗΣ από Εθελοντικά προσφερόμενο ΑΙΜΑ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Εμ. Πρωτόπαπας

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Γεωρ. Παπανικολάου

Σχετικά Άρθρα

Back to top button