Σταθερή κατεύθυνση αποτελεί η ουσιαστική εξυγίανση και ανάπτυξη της ΣΕΒΑΘ

Η νέα Διοίκηση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με την ανάληψη των καθηκόντων της τον Απρίλιο του 2004, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τα τεράστια και χρονίζοντα προβλήματα της εταιρείας ΣΕΒΑΘ Α.Β.Ε., τα οποία επικεντρώνονται στο συσσωρευμένο υψηλό δανεισμό (26 εκ. Ευρώ, μέρος του οποίου είναι ληξιπρόθεσμες), στην έλλειψη ρευστότητας, στις μειωμένες παραγωγικές αποδόσεις, στο μεγάλο αριθμό εργαζομένων, στον προσανατολισμό σε μη κερδοφόρες δραστηριότητες και στην απουσία των αναγκαίων επενδύσεων.

Η νέα Διοίκηση της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με
την ανάληψη των καθηκόντων της τον Απρίλιο του 2004, κατέβαλε κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τα τεράστια και χρονίζοντα προβλήματα
της εταιρείας ΣΕΒΑΘ Α.Β.Ε., τα οποία επικεντρώνονται στο συσσωρευμένο υψηλό
δανεισμό (26 εκ. Ευρώ, μέρος του οποίου είναι ληξιπρόθεσμες), στην έλλειψη
ρευστότητας, στις μειωμένες παραγωγικές αποδόσεις, στο μεγάλο αριθμό
εργαζομένων, στον προσανατολισμό σε μη κερδοφόρες δραστηριότητες και στην
απουσία των αναγκαίων επενδύσεων.

Στην προσπάθειά της αυτή, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος,
εκτός των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων (πληρωμή τομάτας εσοδείας 2004)
χρηματοδότησε, μέσω της Creditanstalt, με το αναγκαίο ποσό τη δαπάνη εκπόνησης
της μελέτης εξυγίανσης και του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας,
προκειμένου να επιτύχει τη βιωσιμότητά της. Προς την κατεύθυνση αυτή εφαρμόστηκε
πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης προσωπικού και χορηγήθηκαν από την Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος τα αναγκαία κεφάλαια για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Σταθερή κατεύθυνση της Αγροτικής Τράπεζας αποτελεί η
ουσιαστική εξυγίανση και ανάπτυξη της ΣΕΒΑΘ Α.Β.Ε., προς όφελος του αγροτικού
κόσμου της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button