Αναλάβαμε ως νέα διοίκηση τη ΣΕΒΑΘ ΑΒΕ τον Ιούνιο του 2004 κλινικά νεκρή ως επιχείρηση.
Οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι για έξι μήνες, οι συσσωρευμένες ζημίες ανέρχονταν σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις προς ΑΤΕ και τρίτους ήταν περίπου 30 εκατ. ευρώ με όλους τους οικονομικούς δείκτες αρνητικότατους. Η έλλειψη στελεχών και επιχειρησιακού πλάνου ολοκλήρωναν την αρνητική θέση της εταιρείας.

Αναλάβαμε ως νέα διοίκηση τη ΣΕΒΑΘ ΑΒΕ τον Ιούνιο του 2004
κλινικά νεκρή ως επιχείρηση.

Οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι για έξι μήνες, οι
συσσωρευμένες ζημίες ανέρχονταν σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις προς ΑΤΕ
και τρίτους ήταν περίπου 30 εκατ. ευρώ με όλους τους οικονομικούς δείκτες
αρνητικότατους. Η έλλειψη στελεχών και επιχειρησιακού πλάνου ολοκλήρωναν την
αρνητική θέση της εταιρείας.

Παρότι το 1994 έγινε ρύθμιση χρεών από την ΑΤΕ 15 εκατ.
ευρώ και διεγράφησαν άλλα τόσα, επί δέκα έτη οι εκάστοτε διοικήσεις δεν έλαβαν
ούτε ένα μέτρο ανάσχεσης της αρνητικής πορείας και απλά όταν προέκυπτε πρόβλημα
ρευστότητας προέβαιναν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή εκποιούσαν κάποιο ακίνητο
(συνολικά 6 εκατ. ευρώ περίπου).

Από τα παραπάνω προκύπτει με σαφήνεια ποια ήταν η
επιχείρηση την οποία παραλάβαμε. Εμείς αμέσως με την ανάληψη της διοίκησης
πήραμε δραστικά μέτρα με τα οποία πιστεύουμε μεσοπρόθεσμα να εμφανιστούν
ισοσκελισμένα αποτελέσματα.

1) Μειώσαμε το προσωπικό με αποζημίωση.

2) Αναστέλλουμε ζημιογόνες εκμεταλλεύσεις.

3) Εκπονούμε μελέτη εξυγίανσης με νέες επενδύσεις.

4)
Κατεβάλαμε στους παραγωγούς τομάτας την αξία της
εισκομισθείσας α' ύλης περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένη τη ζοφερή κατάσταση της εταιρείας το προσωπικό
ενδιαφέρον του υφυπουργού κ. Α. Κοντού και του διοικητή της ΑΤΕ κ. Μηλιάκου
(τους οποίους και ευχαριστούμε) μας βοήθησε αποφασιστικά αφού μας χορηγήθηκαν
από την ΑΤΕ 1,5 εκατ. ευρώ για αποζημίωση προσωπικού, 4,5 εκατ. ευρώ για πληρωμή
τοματοπαραγωγών, ενώ άρχισε η εκταμίευση νέου δανείου ύψους 6 εκατ. ευρώ για
πληρωμή των εργαζομένων και χρηματοδότηση επενδυτικών αναγκών.

Αυτό είναι αδιαφορία προς τους αγρότες και τα
συνεταιριστικά εργοστάσια ή αποφασιστική παρέμβαση προς την κατεύθυνση της
σωτηρίας μιας επιχείρησης για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος μιας
ευρύτερης περιοχής από τον Έβρο έως την Ξάνθη;

Για τη ΣΕΒΑΘ ΑΒΕ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ράπτης Γιάννης