ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Αν. Μακεδονίας – Θράκης ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ στους εργαζομένους των νοσοκομείων και στην κοινή γνώμη της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης: α) Τις παράνομες και παράτυπες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΠΕ.Σ.Υ.Π. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, που αφορούν τη συγκρότηση τόσο του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όσο και των Α’θμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νοσοκομείων, αφού ορίστηκαν υπάλληλοι που δεν είχαν τα προσόντα για να τοποθετηθούν (π.χ. ο πρόεδρος του Περιφ. Υπηρ. Συμβ.) “καρατομήθηκαν” οι περισσότεροι δ/ντές των δ/κων υπηρεσιών και όλες οι δ/ντριες των νοσ/κών υπηρεσιών των νοσοκομείων της περιφέρειας με τον ορισμό άλλων υπαλλήλων με λιγότερα προσόντα.

Ξάνθη, 21-2-2005

Προς:

1. Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλλελεγγύης

2. Πρόεδρο Πε.ΣΥΠ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Αν. Μακεδονίας –
Θράκης

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

στους εργαζομένους των νοσοκομείων και στην κοινή γνώμη της
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης:

α) Τις παράνομες και παράτυπες αποφάσεις του Δ.Σ. του
ΠΕ.Σ.Υ.Π. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, που αφορούν τη συγκρότηση τόσο του
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όσο και των Α'θμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων
των Νοσοκομείων, αφού ορίστηκαν υπάλληλοι που δεν είχαν τα προσόντα για να
τοποθετηθούν (π.χ. ο πρόεδρος του Περιφ. Υπηρ. Συμβ.) "καρατομήθηκαν" οι
περισσότεροι δ/ντές των δ/κων υπηρεσιών και όλες οι δ/ντριες των νοσ/κών
υπηρεσιών των νοσοκομείων της περιφέρειας με τον ορισμό άλλων υπαλλήλων με
λιγότερα προσόντα.

Επί πλέον αυθαίρετα και παράνομα ορίστηκαν υπάλληλοι
κατηγορίας ΤΕ σαν μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων, αφού σύμφωνα τόσο με το νόμο
(ν.3260/04-2683/97) όσο και με την εγκύκλιο του Υπουργού Εσ. Δημ. Δ/σης και Αποκ/σης
πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν όποιες αποφάσεις
πάρουν τα υπηρεσιακά συμβούλια και να δημιουργηθεί ένα "εργαστηριο" αγωγών στα
διοικητικά δικστήρια με όλα τα δυσάρεστα αποτελέσματα για την ομαλή λειτουργία
των νοσοκομείων της περιφέρειας.

β) Τις αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού, παρά τις
τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε νοσηλευτικό προσωπικό.

γ) Την ανακοίνωση του ΠΕ.Σ.Υ.Π. για πρόσληψη επικουρικού
προσωπικού χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων και χωρίς να έχει
προβλεφθεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 2005, με αποτέλεσμα να
οδηγούν τους υποψήφιους για εργασία σε αναγκαστική ομηρία, χωρίς να προσληφθεί
κανείς μέσα στο 2005.

Επί πλέον θα αναγκαστεί το ΠΕ.Σ.Υ.Π. να ξανακάνει νέα
ανακοίνωση προσωρινών προσλήψεων αφού ήρθε η κατανομή των νέων προσλήψεων για
την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

ότι ενέργειες και συμπεριφορές σαν αυτές:

α) Δείχνουν την αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό της διοίκησης
του ΠΕΣΥΠ.

β) Δυναμιτίζουν την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων της
Περιφέρειας.

γ) Κοροϊδεύουν τους πολίτες και την "κοινή γνώμη",
δημιουργούν φρούδες ελπίδες για πρόσληψη.

δ) Ερχονται σε αντίθεση με το κλίμα "σεμνότητας και
ταπεινότητας" που επικαλείται η κυβέρνηση.

ΖΗΤΑΜΕ

1. Την ανάκληση των παράνομων αποφάσεων συγκρότησης των
υπηρεσιακών συμβουλίων της περιφέρειας, την άμεση συγκρότηση νέων και νόμιμων
υπηρεσιακών συμβουλίων, ώστε να προχωρήσει η επίλυση των υπηρεσιακών θεμάτων που
απασχολούν τους εργαζόμενους (μετατάξεις – αποσπάσεις – προαγωγές κ.λ.π.).

2. Την ανάκληση όλων των μετακινήσεων προσωπικού που έγιναν
στην περιφέρειά μας με απόφαση του προέδρου – γεν. δ/ντή του ΠΕΣΥΠ.

3. Την άμεση πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων
νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων της περιφέρειάς μας
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94, μέσω ΑΣΕΠ και χωρίς συνεντεύξεις και
όχι προσωρινές προσλήψεις (συμβάσεις 4μηνες – 8μηνες) που δε λύνουν τα
προβλήματα των νοσοκομείων και δημιουργούν το απαράδεκτο καθεστώς των
συμβασιούχων.

Το Περιφ. Συμβούλιο Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν.

Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Ο πρόεδρος Βασίλειος Αγαθόπουλος

Ο γραμματέας Στέφανος Ντόκος

Για το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων

Νοσοκομείου Ξ΄άνθης

Η Πρόεδρος Παπαδοπούλου Εριφύλη

Η Γραμματέας Πασαγιάννη Σταυρούλα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button