ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΠΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπύρο Ταλιαδούρο για το θέμα της κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προς την Δ.Ε.Η. Ο κ. Ταλλιαδούρος τον διαβεβαίωσε ότι έχει εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα για τη χρηματοδότηση του Δ.Π.Θ. με συνημμένη επιστολή του.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος
Κοντός επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπύρο
Ταλιαδούρο για το θέμα της κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης προς την Δ.Ε.Η.

Ο κ. Ταλλιαδούρος τον διαβεβαίωσε ότι έχει εκδοθεί το
σχετικό χρηματικό ένταλμα για τη χρηματοδότηση του Δ.Π.Θ. με συνημμένη επιστολή
του.

Επίσης επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Η. κ.
Παλαιοκρασά ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι με δεδομένη τη χρηματοδότηση του Δ.Π.Θ.
δεν πρόκειται να υπάρξει θέμα διακοπής της ηλεκτροδότησής του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης προς τη ΔΕΗ

Μετά την αριθμ. 50055/15-2-05 επιστολή
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. Θεσσαλονίκης, αναφορικά με
ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προς τη ΔΕΗ,
παρακαλούμε να φροντίσετε για τη συνέχιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο
Πανεπιστήμιο προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος ρύθμισης του
θέματος των οφειλών δεδομένου ότι η Υπηρεσία μας έχει ήδη διαβιβάσει προς την ΥΔΕ του ΥΠΕΠΘ με το αριθμ. Φ.15/ 1-1019 / ΙΒ /18-2-2005 σχετικά έγγραφα και
δικαιολογητικά για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για την χρηματοδότηση του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με το ποσό των 3.850.000 Ευρώ για αντιμετώπιση
δαπανών λειτουργίας το οποίο ήδη βρίσκεται υπό έκδοση.

Ο Υφυπουργός Σπύρος Ταλιαδούρος

Σχετικά Άρθρα

Back to top button