ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ

Μέχρι το 30% της συνολικής δαπάνης, θα φτάσει η επιχορήγηση που θα δοθεί σε όσους κατοίκους της Ξάνθης αγοράσουν και αποκαταστήσουν κάποια από τις διατηρητέες κατοικίες που συνθέτουν τον οικιστικό ιστό της παλιάς πόλης, ενός από των πιο αξιόλογων αρχιτεκτονικών συνόλων του ελλαδικού χώρου.
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Αγγελιοφόρος”, η σχετική πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα “Α.Γ.Λεβέντη” και στην Ελληνική Εταιρία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Μέχρι το 30% της συνολικής δαπάνης, θα φτάσει η επιχορήγηση
που θα δοθεί σε όσους κατοίκους της Ξάνθης αγοράσουν και αποκαταστήσουν κάποια
από τις διατηρητέες κατοικίες που συνθέτουν τον οικιστικό ιστό της παλιάς πόλης,
ενός από των πιο αξιόλογων αρχιτεκτονικών συνόλων του ελλαδικού χώρου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Αγγελιοφόρος", η σχετική
πρωτοβουλία ανήκει στο Ίδρυμα "Α.Γ.Λεβέντη" και στην Ελληνική Εταιρία για την
Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι άξονες του προγράμματος, τη χρηματοδότηση του οποίου
έχει αναλάβει το Ίδρυμα "Α.Γ.Λεβέντη", είναι αφενός να συμβάλλει στην ποιοτική
αναστήλωση των παραδοσιακών κτισμάτων και αφετέρου να ενισχύσει τη χρήση τους ως
κατοικιών, ώστε να ζωντανέψει η παλιά πόλη.

Χρήση της επιχορήγησης μπορούν να κάνουν και όσοι κάτοικοι
της Ξάνθης έχουν ήδη στην ιδιοκτησία τους κάποιο παραδοσιακό ακίνητο, αλλά δεν
διαθέτουν το αναγκαίο κονδύλι για να αναλάβουν το δαπανηρό εγχείρημα της
αποκατάστασής του.

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται στους ιδιοκτήτες ή τους
αγοραστές των ακινήτων μέσω Τράπεζας, στην οποία το Ίδρυμα θα καταθέτει το ποσό
τη επιχορήγησης. Αυτό θα εκταμιεύεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των
εργασιών αποκατάστασης. Μάλιστα προκειμένου να διασφαλιστούν οι ποιοτικές
προδιαγραφές των εργασιών θα παρακολουθείται, από την Εταιρία, η διαδικασία
αποκατάστασης σε όλα τα στάδιά της. Τέλος για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω κτιρίων και μετατροπής τους σε μπαρ, καφέ
κ.ο.κ. οι δικαιούχοι δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν το ακίνητο ως κατοικία των
ίδιων και της οικογένειάς τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από
την υπογραφή της σύμβασης με την τράπεζα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button