Στο 3ο Συνέδριο του Δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Τοπικών Αρχών η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης

Στο 3ο Συνέδριο του Δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Τοπικών Αρχών που έχουν ανακηρυχθεί σαν ζώνες ελεύθερες από γενετικά τροποποιημένες οργανισμούς και το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία συμμετείχε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης που είναι μέλος του Δικτύου εκπροσωπήθηκε πολιτικά από τον Γ.Γ. της ΕΝΑΕ κ. Ευριπίδη Κουκιαδάκη ο οποίος αναπλήρωσε τον Υπερνομάρχη κ. Κωνσταντίνο Τάτση ενώ, στην ευρωπαϊκή τεχνική συνάντηση εκπροσωπήθηκε από τη νομικό της κ. Ασπασία Μέλλιου.

Στο 3ο Συνέδριο του Δικτύου Ευρωπαϊκών Περιφερειών και
Τοπικών Αρχών που έχουν ανακηρυχθεί σαν ζώνες ελεύθερες από γενετικά
τροποποιημένες οργανισμούς και το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία
συμμετείχε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης που είναι
μέλος του Δικτύου εκπροσωπήθηκε πολιτικά από τον Γ.Γ. της ΕΝΑΕ κ. Ευριπίδη
Κουκιαδάκη ο οποίος αναπλήρωσε τον Υπερνομάρχη κ. Κωνσταντίνο Τάτση ενώ, στην
ευρωπαϊκή τεχνική συνάντηση εκπροσωπήθηκε από τη νομικό της κ. Ασπασία Μέλλιου.

Διοργανώτρια του Συνεδρίου ήταν η Περιφέρεια της Τοσκάνης
της Κεντρικής Ιταλίας και στη διάρκειά του πραγματοποιήθηκε η ευρωπαϊκή
συνάντηση των πολιτικών εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών της
Ευρώπης ενώ, υπογράφηκε ο Καταστατικός Χάρτης με τον οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη
αναλαμβάνουν μελλοντική συνεργασία για τις κοινές τους επιδιώξεις.

Μεταξύ άλλων, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που
συμμετείχαν στο Συνέδριο, συμφώνησαν να συμμετέχουν σε:

1. Υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα

2. Δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου

3. Θέσπιση αποτελεσματικών κυρώσεων

4. Δημιουργία συστημάτων για την ανιχνευσιμότητα σε όλη τη
διάρκεια της παραγωγής

5. Σωστή κατάρτιση των αγροτών και όσων εμπλέκονται στη
βιομηχανία τροφίμων

6. Δημόσια πληροφόρηση

7. Εξασφάλιση υγειών οικονομικών πόρων από δημόσια ιδρύματα
και ιδιώτες για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης υπέγραψε
τον Καταστατικό Χάρτη ενώ, παράλληλα ο Υπερνομάρχης κ. Κωνσταντίνος Τάτσης έθεσε
ένα πολύ σημαντικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

– να υποχρεώνονται οι παραγωγοί ζωϊκών προϊόντων να
σημαίνουν το κρέας, το γάλα, τα αυγά, όταν αυτά προέρχονται από ζώα που έχουν
τραφεί με γενετικά τροποιημένες ζωοτροφές (άποψη με την οποία συντάχθηκε και ο
εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

– να ρυθμιστεί το θέμα της αστικής ευθύνης από την
απελευθέρωση γενετικά τροποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον. Θα ήταν σκόπιμο να
δημιουργηθεί ένα Ταμείο Αποζημιώσεων ή η ζημία τέτοιου είδους να αποζημιώνεται
από ένα από τα ήδη υπάρχοντα Ταμεία της Ε.Ε.

Επιτυχία του προέδρου κ. Τάτση θεωρήθηκε και η συμμετοχή
στο Συνέδριο της ΕΝΑΕ, η οποία εξέθεσε την αρνητική της θέση για τα μεταλλαγμένα
και δεσμεύτηκε να δώσει για προσυπογραφή το κείμενο του Καταστατικού Χάρτη σε
όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδας.

Από το Γραφείο Τύπου

Σχετικά Άρθρα

Back to top button