ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

* Εχει ενταχθεί η διαμόρφωση κόμβου στην είσοδο της πόλης από την πλευρά της Καβάλας το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί. * Στο πλαίσιο των Μέτρων 4.2 και 4.3 “ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ” του ΠΕΠ-ΑΜΘ έχει εγκριθεί και υλοποιείται το σχέδιο ολοκληρωμένης παρέμβασης αστικής ανάπτυξης με τίτλο “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ”.

* Εχει ενταχθεί η διαμόρφωση κόμβου στην είσοδο της πόλης
από την πλευρά της Καβάλας το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί.

* Στο πλαίσιο των Μέτρων 4.2 και 4.3 "ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ" του ΠΕΠ-ΑΜΘ έχει εγκριθεί και υλοποιείται το σχέδιο ολοκληρωμένης
παρέμβασης αστικής ανάπτυξης με τίτλο "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ".

Ηδη από το εγκεκριμένο σχέδιο:

– Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του ανοικτού δημόσιου
διεθνή διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος για το έργο "Προκατάρτιση-κατάρτιση
ανέργων / υποαπασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων" προϋπολογισμού
715.500 Ευρώ.

– Ταυτόχρονα το Γραφείο Προγραμματισμού Δ. Ξάνθης
συγκεντρώνει αιτήσεις των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στα προγράμματα
κατάρτισης που θα διεξαχθούν εντός του 2005.

Την επιλογή θα κάνει η συσταθείσα επιτροπή επιλογής
ωφελουμένων.

Επίσης στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος πρόκειται να
υλοποιηθούν και έργα βελτίωσης της ποιότητας των οδών στην Παλιά Ξάνθη όπως η
οδός Αγ. Βλασίου, Φιλίππου και τμήματος Λ. Πύργου καθώς και ειδικές διαμορφώσεις
ελεύθερων χώρων και πλατειών.

* Επιπρόσθετα στο Μέτρο 5.5 "ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" του ΠΕΠ-ΑΜΘ έχει εγκριθεί και υλοποιείται σχέδιο ολοκληρωμένης
παρέμβασης με τίτλο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ" που στοχεύει στην αντιμετώπιση
προβλημάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου μας στην συγκεκριμένη περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου ο Δήμος Ξάνθης ως τελικός δικαιούχος υλοποιεί τις
δράσεις "Συμβουλευτική υποστήριξη" και "Συνοδευτικές υπηρεσίες" όπου:

– επιτροπή ωφελουμένων θα εξετάσει τις αιτήσεις που
υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι και έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες στελέχωσης των
δομών (με συμβάσεις μίσθωσης έργου).

– άμεσα πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασία ανοικτών
διαγωνισμών για τα προγράμματα προκατάρτισης και κατάρτισης.

Ο Δήμος Ξάνθης στο πλαίσιο του προγράμματος για τη
δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στους οικισμούς διαμονής των παλιννοστούντων
ομογενών στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, υλοποιεί συγκεκριμένα έργα
υποδομής στην οικιστική μονάδα Ξάνθης με δυο εργολαβίες.

Η μια αφορά σε έργα οδοποιϊας και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού
και η δεύτερη, σε διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, ύψους και των δύο 2.500.000
Ευρώ περίπου και τα οποία έχουν επίσης δημοπρατηθεί και βρίσκονται σε φάση
υλοποίησης.

Στο πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ 2004" έχει ενταχθεί και
δημοπρατήθηκε, η κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – αθλοπαιδιών στο δημοτικό
διαμέρισμα Ευμοίρου Ξάνθης, με προϋπολογισμό 900.000 Ευρώ περίπου, και βρίσκεται
και αυτό σε φάση υλοποίησης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button