Ημερίδα για τα ΜΜΕ και τις ΜΚΟ των Μειονοτήτων της Θράκης και της Κων/πολης

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των μειονοτήτων της Θράκης και της Κωνσταντινούπολης είναι το θέμα της δεύτερης ημερίδας που διοργανώνουν στις 26 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη από την ελληνική πλευρά το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ) και από την τουρκική ο Σύλλογος Ανταλλαγέντων Λοζάννης ( LMV), στο πλαίσιο του προγράμματος “Διαδρομές πολιτών”.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις των μειονοτήτων της Θράκης και της Κωνσταντινούπολης είναι το θέμα
της δεύτερης ημερίδας που διοργανώνουν στις 26 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη
από την ελληνική πλευρά το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων (ΚΕΜΟ) και από την
τουρκική ο Σύλλογος Ανταλλαγέντων Λοζάννης ( LMV), στο πλαίσιο του προγράμματος
"Διαδρομές πολιτών".

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν εισηγήσεις
σχετικά με τα ΜΜΕ των Ρωμιών, τα μειονοτικά ΜΜΕ της Θράκης, την παρουσία των
Ρωμιών στα τουρκικά ΜΜΕ, τα ΜΜΕ των μειονοτήτων της Θράκης και της
Κωνσταντινούπολης ως πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τις
οργανώσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων στην Ελλάδα και την
Τουρκία, την αντιπροσώπευση και τα όριά της κλπ.

Το πρόγραμμα "Διαδρομές πολιτών" αποσκοπεί στο να φέρει σε
επαφή εκπροσώπους των μειονοτήτων Θράκης και της Κωνσταντινούπολης- Ίμβρου-
Τενέδου, με στόχο την ανάδειξη της ιστορικο-πολιτικο-νομικής διαδικασίας που
δημιούργησε τις δύο μειονότητες και των πολλών κοινών ζητημάτων που τις
απασχολούν. Το πρόγραμμα αποτελεί καρπό στενής συνεργασίας μιας ελληνικής και
μιας τουρκικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στο πνεύμα της τόνωσης της κοινωνικής
ευαισθησίας και της ενημέρωσης σε θέματα μειονοτήτων.

Εκπονείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
έχει ως απώτερο στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών των δύο
μειονοτήτων στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών, φιλοδοξώντας να προωθήσει τη
σχετική συζήτηση, να προβάλλει νέες αξίες και, παράλληλα, να προετοιμάσει
συγκεκριμένες προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς άσκησης πολιτικών.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button