Το 7ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 3 – 6 Μαρτίου 2005

Μετά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις που έγιναν μέσω του ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, αλλά και προφορικά από διάφορα τοπικά και κεντρικά θεσμικά όργανα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις διάφορες συγκεντρώσεις, γνωστοποιείται και πάλι στα μέλη και τους φίλους του κινήματος ότι:
1. Το 7ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 3 – 6 Μαρτίου 2005.
2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων θα γίνουν στο Ν. Ξάνθης σε εκλογικά τμήματα που θα συγκροτηθούν στους δήμους Ξάνθης, Τοπείρου, Βιστωνίδας, Αβδήρων, Σταυρούπολης και Μύκης (σε χώρους που θα γνωστοποιηθούν με επόμενη ανακοίνωση) στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή.

Μετά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις που έγιναν μέσω του
ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, αλλά και προφορικά από διάφορα τοπικά και
κεντρικά θεσμικά όργανα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις διάφορες συγκεντρώσεις,
γνωστοποιείται και πάλι στα μέλη και τους φίλους του κινήματος ότι:

1. Το 7ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 3
– 6 Μαρτίου 2005.

2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων θα γίνουν στο
Ν. Ξάνθης σε εκλογικά τμήματα που θα συγκροτηθούν στους δήμους Ξάνθης, Τοπείρου,
Βιστωνίδας, Αβδήρων, Σταυρούπολης και Μύκης (σε χώρους που θα γνωστοποιηθούν με
επόμενη ανακοίνωση) στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή.

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 9 π.μ. και θα τελειώσει στις 6
μ.μ. και θα γίνει με μυστική ψηφοφορία, ενώπιον τριμελών ή πενταμελών
εφορευτικών επιτροπών που θα οριστούν από το κλιμάκιο του ΕΣΥΑΝ σε συνεργασία με
τη νομαρχιακή επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια συγκροτούνται από υποψηφίους που είναι
γραμμένοι στις οργανώσεις αυτών των περιοχών.

3. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όσοι έχουν εγγραφεί στα
μητρώα του ΠΑΣΟΚ, τακτοποιήθηκαν οικονομικά και καταθέσουν αυτοπρόσωπα αίτηση
υποψηφιότητας έως τις 8 μ.μ. της 12 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο.

Η αίτηση υποβάλλεται στην οργάνωση που έγινε η οικονομική
τακτοποίηση. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οι υποψηφιότητες μπορούν να
υποβάλλονται στους γραμματείς και τις συντονιστικές επιτροπές των κατά τόπους
οργανώσεων, σε ώρες και στο χώρο που εκείνοι με ευθύνη τους θα ορίσουν.

Επίσης στο γραφείο της νομαρχιακής επιτροπής στην κεντρική
πλατεία Ξάνθης, μέχρι την παρακάτω ημεροχρονολογία, κατά μεν τις καθημερινές
ημέρες στις εργάσιμες ώρες, κατά δε το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί
μέχρι τις 8 το βράδυ.

4. Για τη διασφάλιση της απόλυτης αξιοπιστίας της παραπάνω
διαδικασίας των εκλογών όλα τα εκλογικά κέντρα θα διασυνδέονται με κεντρικό
υπολογιστή, μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος,
ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση διπλοψηφίας.

5. Η οριστική ανάδειξη των υποψηφίων συνέδρων γίνεται από
το νομαχιακό κλιμάκιο του ΕΣΥΑΝ σε συνεργασία με τη νομαρχιακή επιτροπή. Ο
κατάλογος των υποψηφίων κάθε περιοχής θα αναρτηθεί στα γραφεία της ΝΕ, όπου ο
κάθε υποψήφιος οφείλει να προσέλθει για έλεγχο του ψηφοδελτίου μέχρι τις 8 μ.μ.
της 14 Φεβρουαρίου. Μετά την παρέλευση αυτής της ώρας τα ψηφοδέλτια δίνονται
προς εκτύπωση και κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται στη συνέχεια. Οι σύνεδροι που
θα εκλεγούν για το συνέδριο δεν αναπληρώνονται.

6. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όσοι είναι γραμμένοι και θα
έχουν εγγραφεί στα μητρώα του ΠΑΣΟΚ και τακτοποιήθηκαν οικονομικά με την
καταβολή 10 ευρώ, έως την ημέρα της ψηφοφορίας.

7. Οι εκλογές συνέδρων από τις οργανώσεις της νεολαίας
ΠΑΣΟΚ Ν. Ξάνθης θα γίνουν την ίδια ημερομηνία με ακριβώς τον αντίστοιχο
προαναφερθέντα τρόπο, από τους εκλογικούς καταλόγους των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών. Γι' αυτό θα στηθούν ξεχωριστές κάλπες στους Δήμους
Βιστωνίδας και Μύκης, όπου θα ψηφίσουν όσοι νεολαίοι είναι γραμμένοι στις
καταστάσεις των οργανώσεων αυτών και στο Δήμο Ξάνθης (εργατικό κέντρο), όπου θα
ψηφίσουν όσοι νεολαίοι είναι γραμμένοι στις καταστάσεις των οργανώσεων Ξάνθης,
Αβδήρων και Τοπείρου.

Στην Ξάνθη στον ίδιο χώρο σε ξεχωριστή κάλπη θα ψηφίσουν
επίσης τα μέλη της σπουδάζουσας.

8. Για τις εγγραφές στο χώρο της νεολαίας και την ανάδειξη
των αντιπροσώπων της ισχύουν οι προθεσμίες και οι διαδικασίες που προβλέπονται
αντίστοιχα για τις άλλες οργανώσεις του κινήματος, όπως προαναφέρθηκε. Η
οικονομική τακτοποίηση για τη νεολαία ορίζεται σε 3 ευρώ.

Από τη ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button