Το Εργατικό Κέντρο αντίθετο στο ενιαίο ωράριο των καταστημάτων

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ξάνθης δηλώνει την έντονη αντίθεσή του και απορρίπτει κατηγορηματικά τη νέα προσπάθεια ανατροπής του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης με άμεσο σκοπό τη διεύρυνση του ωραρίου και με πρόσχημα την εφαρμογή ενός “πανελλαδικά ενιαίου ωραρίου”.
Το ήδη υπάρχον ωράριο των καταστημάτων είναι προϊόν κοινής συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων και θεσμοθετήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 1162/97) δεσμεύοντας όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και όλες οι οργανώσεις του εμπορίου ποτέ δε ζήτησαν αλλαγή του πλαισίου, αλλά πιστή εφαρμογή και τήρηση όσων συνυπογράφτηκαν και ίσχυσαν με νόμο του κράτους, δηλαδή κλείσιμο όλων των καταστημάτων στις 8 μ.μ. το χειμώνα, 9 μ.μ. το καλοκαίρι, 6 μ.μ. το Σάββατο και απαγόρευση λειτουργίας τις Κυριακές και τις Αργίες.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ξάνθης δηλώνει την έντονη
αντίθεσή του και απορρίπτει κατηγορηματικά τη νέα προσπάθεια ανατροπής του
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης με άμεσο
σκοπό τη διεύρυνση του ωραρίου και με πρόσχημα την εφαρμογή ενός "πανελλαδικά
ενιαίου ωραρίου".

Το ήδη υπάρχον ωράριο των καταστημάτων είναι προϊόν κοινής
συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων και θεσμοθετήθηκε με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ 1162/97) δεσμεύοντας όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και όλες οι οργανώσεις του εμπορίου
ποτέ δε ζήτησαν αλλαγή του πλαισίου, αλλά πιστή εφαρμογή και τήρηση όσων
συνυπογράφτηκαν και ίσχυσαν με νόμο του κράτους, δηλαδή κλείσιμο όλων των
καταστημάτων στις 8 μ.μ. το χειμώνα, 9 μ.μ. το καλοκαίρι, 6 μ.μ. το Σάββατο και
απαγόρευση λειτουργίας τις Κυριακές και τις Αργίες.

Η δικαιολογία της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, δεν
ευσταθεί, εφόσον η διεύρυνση καμία νέα θέση δεν θα επιφέρει και όλα τα
καταστήματα θα εξακολουθούν να λειτουργούν με τους ήδη μερικώς υπάρχοντες
απασχολούμενους, απλά αναγκάζοντας τους παράνομα και καταχρηστικά να εργάζονται
περισσότερες ώρες.

Επίσης η διεύρυνση του ωραρίου θα ωφελήσει τις πολυεθνικές
εταιρίες του κλάδου ανγκάζοντας πολλές μικρές επιχειρήσεις να κλείσουν μην
μπορώντας να λειτουργήσουν με εκτεταμένο ωράριο με άμεση συνέπεια την επιδείνωση
των ήδη απαράδεκτων εργασιακών σχέσεων που επικρατούν.

Εξάλλου η τόνωση της εμπορικής και αγοραστικής κίνησης δε
θα επέλθει μέσα από την τακτική της διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των
καταστημάτων, αλλά με την αύξηση και την ενίσχυση του χαμηλού εισοδήματος των
εργαζομένων.

Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Ξάνθης καλεί όλους τους
αρμόδιους να αποσύρουν τα όποια σχέδιά τους για την απελευθέρωση του ωραρίου των
καταστημάτων και θα υποστηρίξει δυναμικά τις όποιες κινητοποιήσεις θα προκύψουν
με σκόπο την προστασία των εργαζομένων.

Για τη διοίκηση

Ο πρόεδρος Νίκος Παπαβασιλείου

Ο γεν. γραμματέας Χρήστος Τέντσιος

Σχετικά Άρθρα

Back to top button