Πρωτοβουλίες της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερήσιων Επαρχιακών Εφημερίδων

Στην τελική φάση μπαίνουν οι πρωτοβουλίες του Δ.Σ. της Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησιων Επαρχιακών Εφημερίδων για την αντιμετώπιση του φορολογικού καθεστώτος των επιχειρήσεών μας.
Η άρνηση της κυβέρνησης, παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου υφυπουργού, να ρυθμίσει το πρόβλημα κατά την ψήφιση του πρόσφατου φορολογικού νομοσχεδίου μας υποχρέωσε να απευθυνθούμε στο σύνολο των βουλευτών της περιφέρειας, προκειμένου ν’ ασκηθεί η απαραίτητη πίεση.
Ετσι μετά την τοποθέτηση, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, του βουλευτή Αργολίδος της Ν.Δ. κ. Γ. Μανώλη, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΣΟΚ κ. Α. Μακρυπίδης κατέθεσε στις 18/1/2005 ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Από την απάντηση που θα δοθεί στη συγκεκριμένη ερώτηση θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω στάση μας.

Στην τελική φάση μπαίνουν οι πρωτοβουλίες του Δ.Σ. της
Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησιων Επαρχιακών Εφημερίδων για την αντιμετώπιση του
φορολογικού καθεστώτος των επιχειρήσεών μας.

Η άρνηση της κυβέρνησης, παρά τις διαβεβαιώσεις του
αρμόδιου υφυπουργού, να ρυθμίσει το πρόβλημα κατά την ψήφιση του πρόσφατου
φορολογικού νομοσχεδίου μας υποχρέωσε να απευθυνθούμε στο σύνολο των βουλευτών
της περιφέρειας, προκειμένου ν' ασκηθεί η απαραίτητη πίεση.

Ετσι μετά την τοποθέτηση, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου,
του βουλευτή Αργολίδος της Ν.Δ. κ. Γ. Μανώλη, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΠΑΣΟΚ
κ. Α. Μακρυπίδης κατέθεσε στις 18/1/2005 ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό. Από
την απάντηση που θα δοθεί στη συγκεκριμένη ερώτηση θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω
στάση μας.

Αναφέρει ο κ. Μακρυπίδης στην ερώτησή του:

Δεκάδες μικρομεσαίες ατομικές επιχειρήσεις που εκδίδουν
ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες αδυνατούν να ανταποκριθούν στο φορολογικό
καθεστώς του λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, μέτρο που ισχύει για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας (Ν. 3091/02).

Ο λογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων δημιουργεί
πληθώρα προβλημάτων στις περισσότερες ημερήσιες εφημερίδες της περιφέρειας,
κυρίως με την καταγραφή των δαπανών διότι:

– λειτουργώντας οι περισσότερες ως ατομικές εταιρείες,
έχουν έντονο το χαρακτηριστικό της οικογενειακής επιχείρησης και της
οικογενειακής συμμετοχής, κάτι που δεν μπορεί να απεικονιστεί στις δαπάνες της
επιχείρησης.

– μια σειρά από δαπάνες δεν μπορούν να εμφανιστούν με
παραστατικά στα βιβλία των επιχειρήσεων αυτων, γιατί λόγω του μικρού μεγέθους
των επιχειρήσεων τα έξοδα δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα: π.χ. η κατ' αποκοπή
απασχόληση προσωπικού για προσωρινές ανάγκες, παρόλο που στοιχίζει οικονομικά
δεν μπορεί να εφανιστεί ως έξοδο.

Το σοβαρό αυτό θέμα, που έχει ως αποτέλεσμα να
φορολογούνται δυσανάλογα οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις λόγω του προβλήματος
καταγραφής των δαπανών, πρέπει άμεσα να επαναξεταστεί, διότι ο επαρχιακός τύπος,
με τις λιγοστές διαφημιστικές καταχωρήσεις του δημοσίου και του ευρύτερου
δημοσίου τομέα βρίσκεται σήμερα σε σημαντικό οικονομικό αδιέξοδο.

Με δεδομένο ότι το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας (Ν. 3091/02) προβλέπει
την εξαίρεση και κάποιων επιχειρήσεων, όπως τεχνικές εταιρείες, φορτηγά δημόσιας
χρήσεως κ.α., από την εφαρμογή του λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων,
πρέπει να αναγνωριστεί η ιδιομορφία και η ιδιαιτερότητα και των ημερησίων
επαρχιακών εφημερίδων και ν' αλλάξει το φορολογικό καθεστώς τους, με την
εφαρμογή για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις του εξωλογιστικού προσδιορισμού των
κερδών -μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους- ρύθμιση που πρέπει να ισχύσει για
το διαχειριστικό έτος 2004, προκειμένου άμεσα να αμβλυνθούν τα σημαντικά
οικονομικά προβλήματα του κλάδου.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button