Ερώτηση του Παναγιώτη Σγουρίδη

Ο νομός Ξάνθης στήριξε την οικονομική και βιομηχανική του ανάπτυξη κατά βάση στις δραστηριότητες των συνεταιριστικών εργοστασίων , στην επεξεργασία καπνού, στις μονάδες ετοίμου ενδύματος που πολλές φορές λειτούργησαν κατά παραγγελία (φασόν) και τέλος στην ανοικοδόμηση.
Δυστυχώς η παγκοσμιοποίηση στην αγορά του φασόν έκλεισε ή συρρίκνωσε πολλές βιοτεχνίες- βιομηχανίες όπως ΜΠΕΖΕΡΜΕΛΗΣ- ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ- ΞΑΝΤΕΞ- ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ- ΚΟΜΟΤΕΞ κ.α. και στην ανοικοδόμηση επήλθε κορεσμός. Η οριστική δε απόφαση της Καπνικής ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ να μεταφέρει την επεξεργασία της ποικιλίας “ΜΠΑΣΜΑ” στο Πολύκαστρο του Κιλκίς είναι ένα οδυνηρό πλήγμα στις θέσεις εργασίας του Νομού. Μέχρι σήμερα έχουν χαθεί πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας.

ΠΡΟΣ:

Τον Υπουργό

Οικονομίας

και Οικονομικών

Κύριε Υπουργέ,

Ο νομός Ξάνθης στήριξε την οικονομική και βιομηχανική του
ανάπτυξη κατά βάση στις δραστηριότητες των συνεταιριστικών εργοστασίων , στην
επεξεργασία καπνού, στις μονάδες ετοίμου ενδύματος που πολλές φορές λειτούργησαν
κατά παραγγελία (φασόν) και τέλος στην ανοικοδόμηση.

Δυστυχώς η παγκοσμιοποίηση στην αγορά του φασόν έκλεισε ή
συρρίκνωσε πολλές βιοτεχνίες- βιομηχανίες όπως ΜΠΕΖΕΡΜΕΛΗΣ- ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-
ΞΑΝΤΕΞ- ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ- ΚΟΜΟΤΕΞ κ.α. και στην ανοικοδόμηση επήλθε κορεσμός. Η
οριστική δε απόφαση της Καπνικής ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ να μεταφέρει την επεξεργασία της
ποικιλίας "ΜΠΑΣΜΑ" στο Πολύκαστρο του Κιλκίς είναι ένα οδυνηρό πλήγμα στις
θέσεις εργασίας του Νομού. Μέχρι σήμερα έχουν χαθεί πάνω από 5.000 θέσεις
εργασίας.

Συνεπώς η απρόσκοπτη λειτουργία των συνεταιριστικών
εργοστασίων μέσω εξυγίανσης και βαθιάς επιχειρηματικής τομής είναι μονόδρομος,
μέχρι να επέλθει μια μετάλλαξη στις οικονομικές δομές του Νομού Ξάνθης.

Όμως έχω την αίσθηση ότι αυτά λειτουργούν ως κλειστές
λέσχες με έντονο οικογενειακό χαρακτήρα και αδιαφανείς και αυταρχικές μεθόδους.

Επειδή ουδέποτε διανοήθηκα να λειτουργήσω απέναντι στον
συνεταιριστικό θεσμό , ακόμα και στην περίοδο ΠΑΣΟΚ, ως πάτρωνας παρά την αγωνία
που είχα για την τύχη του , θεωρώ υποχρέωσή μου να θέσω τα παρακάτω ερωτήματα:

ΕΡΩΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

α) Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο της Κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων των συνεταιριστικών εργοστασίων;

β) Ποιοι μηχανισμοί θα λειτουργήσουν ώστε οι οργανώσεις να
πορεύονται ως επιχειρήσεις αποκομμένες από τα πολιτικά προσωπικά συμφέροντα.;

γ) Ποια διαδικασία θα τηρηθεί για την καλή χρήση των
χρηματοδοτήσεων και για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της χρηματοδότησης

Ο ερωτών Βουλευτής

Παναγιώτης Σγουρίδης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button