Επιμορφωτικό σεμινάριο για παιδαγωγούς παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό σεμινάριο για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς με θέμα “Γλωσσική κινητική ανάπτυξη και αποκλίσεις” διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στην Αλεξ/πολη από το ΣΕΙΚΕΠΑΕ (Σωματείο Επαγγελματιών Ιδιωτικών Κέντρων Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης) Αν. Μακεδονίας – Θράκης σε συνεργασία με την ΕλΕπΕΨ (Ελληνική Εταιρία Ψυχοκινητικής).
Δημοσιεύουμε σήμερα το χαιρετισμό του Α. Κοσμίδη, ιδιοκτήτη του Παιδικού Σταθμού της Ξάνθης “ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ” και Γ. Γραμματέα του συγκεκριμένου Σωματείου της Περιφέρειάς μας και θα ακολουθήσουν σε επόμενα φύλλα μας αποσπάσματα από τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό σεμινάριο για τους
εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς με θέμα "Γλωσσική κινητική ανάπτυξη και
αποκλίσεις" διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στην Αλεξ/πολη από το ΣΕΙΚΕΠΑΕ
(Σωματείο Επαγγελματιών Ιδιωτικών Κέντρων Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης) Αν.
Μακεδονίας – Θράκης σε συνεργασία με την ΕλΕπΕΨ (Ελληνική Εταιρία
Ψυχοκινητικής).

Δημοσιεύουμε σήμερα το χαιρετισμό του Α. Κοσμίδη,
ιδιοκτήτη του Παιδικού Σταθμού της Ξάνθης "ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ" και Γ. Γραμματέα του
συγκεκριμένου Σωματείου της Περιφέρειάς μας και θα ακολουθήσουν σε επόμενα φύλλα
μας αποσπάσματα από τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων που συμμετείχαν στην
εκδήλωση.

Αξιότιμοι κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Σας
καλωσορίζω από μέρους του Δ.Σ. του ΣΕ.Ι.ΚΕ.ΠΑ.Ε. Αν. Μακεδονίας – Θράκης (του
Σωματείου Επαγγελματιών Ιδιωτικών Κέντρων Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της
ακριτικής Περιφέρειάς μας) στην ενδιαφέρουσα σημερινή επιμορφωτική εκδήλωση. Η
μαζικότητα της συμμετοχής σας καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον των συναδέλφων
για σύγχρονη επιστημονική ενημέρωση που αφορά στο παιδί και στις εξειδικευμένες
γνώσεις και μεθόδους αγωγής του.

Ως διοργανωτές και άμεσα ωφελούμενοι από την εκδήλωση
τούτη, ας μας επιτραπεί να απευθύνουμε εξ’ αρχής ένα μεγάλο ευχαριστώ στους
αξιότιμους κυρίες/ους επιμορφωτές, που διέθεσαν τη σημερινή μέρα ανάπαυσης για
την υλοποίησή της, καθώς και σε όλα τα μέλη του Σωματείου μας στην
Αλεξανδρούπολη που, παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας που απαιτεί η εκπλήρωση των
πολύπλευρων καθηκόντων του επαγγέλματός, ανέλαβαν και τις χρονοβόρες διαδικασίες
προετοιμασίας της. Η καθηγήτρια κ. Λουκία Μπεζέ, με σπουδές στη Γαλλία
(Μοντελιέ, Παρίσι και Λίλη) και εξειδίκευση στη Γλωσσική Ανάπτυξη και
Διαταραχές, συγγραφέας μεταξύ των άλλων και της "Πινακωτής", είναι Πρόεδρος του
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ και Πρόεδρος
παράλληλα της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοκινητικής. Θα μας αναλύσει ορισμένα θέματα
που αφορούν στη δυσλεξία.

Ο λέκτορας Κινητικής Ανάπτυξης στο ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ κ.
Αντώνης Καμπάς, με σπουδές στη Γερμανία (Κολωνία και Ζααρμπρύκεν) και στην
Ελλάδα, είναι ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ψυχοκινητικής και έχει
γράψει μεταξύ των άλλων και τα βιβλία "Εισαγωγή στην Κινητική Ανάπτυξη" και
"Ανάπτυξη – Προπόνηση Συναρμοστικών Ικανοτήτων". Θα αναφερθεί στα θέματα της
κινητικής αδεξιότητας και υπερκινητικότητας.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της ύπαρξης του
Σωματείου μας είναι και η προώθηση του παιδαγωγικού έργου των επαγγελματιών και
παιδαγωγών του κλάδου μας, που μπορεί μόνο να επιτευχθεί, εφόσον συνεχιστεί η
επιμόρφωση και αυτομόρφωσή μας με διάφορα μέσα και μεθόδους.

Τέτοιου είδους, όπως η σημερινή, επιμορφωτικές εκδηλώσεις
συμβάλλουν τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι σε συνθήκες συλλογικής και
συνεργατικής άμιλλας προάγουν τις επαγγελματικές μας ικανότητες και ενισχύουν τη
θέληση για εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των γνώσεων και κοινών εμπειριών ή
συμπερασμάτων από τη δουλειά μας.

Τελικός σκοπός της επιστημονικής παιδαγωγικής μας
κατάρτισης είναι ασφαλώς η τελειοποίηση των παιδαγωγικών μας μεθόδων, ώστε το
παιδί -ήδη στην ευαίσθητη και τόσο κρίσιμη αυτή ηλικία- να αποκτήσει όλες τις
απαιτούμενες βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ουμανιστικής
προσωπικότητας. Με τα εφόδια που θα αποκτήσουμε από τη σημερινή και τις
μελλοντικές μας επιμορφωτικές ενέργειες, συνεπικουρούμενοι από το ώθηση που
προσδίδει στο πνεύμα μας η συναγωνιστική άμιλλα και η συλλογική αλληλεγγύη, θα
μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί

α) να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις
αισθητικές και δεξιοτεχνικές ικανότητές του,

β) να προωθήσει την κοινωνικότητά του, την αυτονομία και
την ικανότητα της συναισθηματικής προσαρμογής του,

γ) να διευρύνει και να εμβαθύνει τις γνώσεις του για το
περιβάλλον και για τον κόσμο,

δ) να αναπτύξει τις διανοητικές του ικανότητες, καθώς θα
του παρέχουμε αφειδώς σπουδαίες ευκαιρίες αναζήτησης, έρευνας, παρατήρησης,
ανάλυσης, πειραματισμού, σύνθεσης και δημιουργίας,

ε) να οργανώσει τις σκέψεις του και να έχει επίγνωση των
αισθημάτων του, ώστε να εκφράζεται με ικανοποιητικό για την ηλικία του
λεξιλόγιο,

ζ) να αποκτήσει αισθητικούς ερεθισμούς και εμπειρίες, ώστε
να αναπτυχθεί η καλαισθησία του,

η) να εξοικειωθεί με τον κώδικα καλής συμπεριφοράς, ώστε να
εκτιμά την τάξη και την καθαριότητα, που είναι σκόπιμο να επικρατούνε μέσα στην
αίθουσα, ακόμη και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και πολλά άλλα που σίγουρα θα
μάθουμε σήμερα από τους αγαπητούς μας ειδικούς επιστήμονες.

Κλείνοντας, ας μου επιτραπεί να συγχαρώ για μία ακόμη φορά
όλους τους συναδέλφους των ιδιωτικών Κέντρων Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
της όμορφης Αλεξ/πολης, που πολύ πριν τη δημιουργία του Σωματείου μας είχαν
αναπτύξει συναδελφικές μεθόδους συνεργασίας και συνεννόησης πάνω στα θέματα που
μας απασχολούν πολύ ως επαγγελματίες, ώστε να μπορούν χωρίς το βάρος αθέμιτων
ανταγωνιστικών καταστάσεων να επιδοθούν απερίσκεπτα στην άσκηση του επαγγέλματος
και του παιδαγωγικού τους λειτουργήματος. Ως δραστήριο συνδικαλιστής του κλάδου
μας σε πανελλήνιο επίπεδο θέλω να εξάρω την εκπληκτική αυτή διάθεση και
ετοιμότητα όλων των συναδέλφων μας στην Αλεξ/πολη. Η μικρή αυτή ακριτική πόλη
της Θράκης αποτελεί με βεβαιότητα μοναδικό και φωτεινό παράδειγμα συνεπούς
συλλογικής δραστηριότητας των συναδέλφων του κλάδου, ακόμη και για τις κύριες
μεγαλουπόλεις της χώρας μας, όπου υπάρχουν εκατοντάδες επιχειρήσεις προσχολικής
αγωγής και εκπαίδευσης.

Στη βάση αυτή θα ήθελα να εκφράσω την ευχή, να
δραστηριοποιηθεί και πάλι το Συντονιστικό Όργανο των συλλόγων και σωματείων του
κλάδου μας, ώστε να συσταθεί η απαραίτητη πανελλήνια Ομοσπονδία με τη συνεργασία
κυρίως των συλλογικών οργάνων που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη.

Η επίσπευση αυτής της ενέργειας είναι όσο ποτέ άλλοτε
αναγκαία, διότι οι νέοι ιθύνοντες του Υπουργείου φαίνεται να έχουν αντιληφθεί,
ότι η ισχύουσα υπουργική απόφαση του 1997, με τις τόσες ελλείψεις, ασάφειες και
αντιφατικότητές της είναι, πέραν του αντιδημοκρατικού και αντικοινωνικού της
χαρακτήρα, απλά μη εφαρμόσιμη. Ακόμη και κάποια υπηρεσιακά στελέχη του
Υπουργείου έχουν αντιληφθεί, μετά από τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του
Σωματείου μας, ότι πολλές διατάξεις είναι σκόπιμο να αλλάξουν άμεσα. Τούτο
τουλάχιστον συνάγεται από τις λεπτομερείς απαντήσεις τους στα πρόσφατα
υπομνήματά μας.

Καλή επιτυχία για σήμερα και στις μελλοντικές
επαγγελματικές δραστηριότητες όλων μας.

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button