Τη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δευτέρα 24 του μηνός και ώρα 19.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεών του. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι εννέα και είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Εγκριση 1ου ΑΠ του έργου: “Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Ξάνθης”.
ΘΕΜΑ 2ο: Εγκριση 2ου ΑΠ του έργου: “Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης και πρασίνου στην περιοχή των Ιερών Ναών Τιμίου Προδρόμου και Ταξιαρχών”.
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση όρων δόμησης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και του οικισμού Ευμοίρου Δήμου Ξάνθης και συγκεκριμένα εντός του τετραγώνου που είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος αθλητισμού με τον καθορισμό νέου μέγιστου ύψους κατασκευών.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δευτέρα 24 του μηνός
και ώρα 19.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεών του. Τα θέματα που θα συζητηθούν
είναι εννέα και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Εγκριση 1ου ΑΠ του έργου: "Αποκατάσταση
οδοστρωμάτων Δήμου Ξάνθης".

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκριση 2ου ΑΠ του έργου: "Διαμόρφωση κοινόχρηστου
χώρου στάθμευσης και πρασίνου στην περιοχή των Ιερών Ναών Τιμίου Προδρόμου και
Ταξιαρχών".

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση όρων δόμησης εντός του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου και του οικισμού Ευμοίρου Δήμου Ξάνθης και συγκεκριμένα
εντός του τετραγώνου που είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος αθλητισμού με τον
καθορισμό νέου μέγιστου ύψους κατασκευών.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005
– Δημιουργία νέων κωδικών.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την εκ νέου ανανέωση των
συμβολαίων ασφάλισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου στην Αγροτική
Ασφαλιστική για το έτος 2005.

ΘΕΜΑ 6ο: Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων κ.λ.π. Δήμου
Ξάνθης, για το α' εξάμηνο 2005.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τους
ΚΑΠ και εγγραφής της στον τρέχοντα προϋπολογισμό.

ΘΕΜΑ 8ο: Ανάθεση εκτέλεσης έργου – συντήρηση ενίσχυση
λειτουργιών κυνοκομείου στην Εταιρία Αναβάθμισης Παλιάς Πόλης Ξάνθης (ΕΑΠΑΞ
Α.Ε.).

ΘΕΜΑ 9ο: Ονομασία οδών και πλατειών του Δήμου Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 10ο: Εγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης
Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας – Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης του Δήμου
Ξάνθης, οικονομικού έτους 2005.

ΘΕΜΑ 11ο: Εγκριση προϋπολογισμού του ΚΑΠΗ Δήμου Ξάνθης,
οικονομικού έτους 2005.

ΘΕΜΑ 12ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Ξάνθης, Στέγης Γραμμάτων και Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης και της Δημοτικής
Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 13ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Ξάνθης, της ΔΕΑΞ και του ΚΑΠΗ.

ΘΕΜΑ 14ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Ξάνθης, της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και της ΕΑΠΑΞ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 15ο: Επανακαθορισμός συνδρομών του Δήμου, σε έντυπα
και εκδόσεις ηλεκτρονικής μορφής.

ΘΕΜΑ 16ο: Οικονομική ενίσχυση του Δήμου Ξάνθης στην
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες από τις πλημμύρες στη ΝΑ Ασία.

ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός μελών σε επιτροπές που λειτουρογύν στο
Δήμο Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 18ο: Εκφραση σύμφωνης γνώμης του δημοτικού συμβουλίου
επί της αριθμ. 34/04 απόφασης του Δ.Σ. Οργανισμού Αθλησης του Δήμου Ξάνθης περί
"αναμόρφωσης προϋπολογισμού".

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την
αντιμετώπιση δαπανών δημοσίων σχέσεων.

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για έγκριση αγοράς και κυκλοφορίας
οχήματος μεταφοράς προσωπικού εννέα (9) θέσεων.

ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για έγκριση συνέχισης ή λύσης
μίσθωσης ακινήτων.

ΘΕΜΑ 22ο: Απευθείας ανάθεση σύνταξης φακέλου τευχών
δημοπρασίας και τεχνικοοικονομικής πρότασης για την κατασκευή δημαρχιακού
μεγάρου, καταστημάτων, γραφείων και υπόγειων χώρων στάθμευσης, με σύμβαση
παραχώρησης της διαχείρισης μέρους του έργου και έγκριση των όρων σύμβασης.

ΘΕΜΑ 23ο: Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης: Ενημέρωση
τοπογραφικών διαγραμμάτων αποτύπωσης τμημάτων κοίτης Κοσύνθου και τοποθέτηση
χαρακτηριστικών σημείων επί εδάφους.

ΘΕΜΑ 24ο: Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης: "Ανασύνταξη
στατικής μελέτης για τις ανάγκες του έργου ανέγερσης παιδικού και βρεφονηπιακού
σταθμού στη Χρύσα".

ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμαμτος και αναμόρφωση
προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2005.

ΘΕΜΑ 26ο: Περί προελέγχου καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 27ο: Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 28ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε δημόσια
κέντρα (που προβλέπεται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την
Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button