ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΜΕ ΘΕΜΑ “Συνεργασία Δημοσίων Υπηρεσιών με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Την Τρίτη θα βρίσκεται στην Κομοτηνή ο υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος για να μιλήσει σε ημερίδα με θέμα “Συνεργασία Δημοσίων Υπηρεσιών με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)”
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
09:00 – 09:30 π.μ. : Προσέλευση – Εγγραφές

ΜΕ ΘΕΜΑ "Συνεργασία Δημοσίων Υπηρεσιών με τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Την Τρίτη θα βρίσκεται στην Κομοτηνή ο υφυπουργός
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολος Ανδρεουλάκος για να
μιλήσει σε ημερίδα με θέμα “Συνεργασία Δημοσίων Υπηρεσιών με τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)”

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

09:00 – 09:30 π.μ. : Προσέλευση – Εγγραφές

09:30 – 09:40 π.μ : Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ.Μιχάλη Αγγελόπουλου

09:40 – 10:00 π.μ : Ομιλία του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημ.
Διοίκησης & Αποκέντρωσης κ. Απόστολου Ανδρεουλάκου με θέμα "Οργάνωση και
Λειτουργία των ΚΕΠ – Η επόμενη ημέρα"

10:00 – 10:10 π.μ : Ομιλία του υπεύθυνου του Τομέα
Τεχνικών και Λειτουργικών θεμάτων της ΟΔΕ των ΚΕΠ κ. Νικ. Σαριδάκη με θέμα :
"Τεχνική Υποστήριξη της Λειτουργίας των ΚΕΠ"

10:00 – 10:15 π.μ : Ομιλία του εκπροσώπου των εργαζομένων
στα ΚΕΠ Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης κ. Εμμανουήλ Στουλούπη με θέμα : "Λειτουργικά
θέματα των ΚΕΠ -Προβλήματα Συμβασιούχων".

10:20 – 11:00 π.μ : Τοποθετήσεις -Προτάσεις εκπροσώπων ΝΑ,
ΟΤΑ, υπηρεσιών συνεργαζόμενων με τα ΚΕΠ και άλλων ενδιαφερόμενων ομιλητών
σχετικά με τα προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των ΚΕΠ και των υπηρεσιών τους,
καθώς και λειτουργικά και άλλα προβλήματα των ΚΕΠ και του προσωπικού της.

11:00 – 11:30 π.μ : Διάλειμμα – Καφές

11:30 – 13:30 π.μ : Συζήτηση – Συμπεράσματα

13:30 – 14:00 π.μ : Συνέντευξη του Υφυπουργού κ. Απόστολου
Ανδρεουλάκου στα τοπικά ΜΜΕ σχετικά με θέματα των ΚΕΠ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button