Σημαντικό πλήγμα στην ανάπτυξη της Περιφέρειας το νέο νομοσχέδιο

Το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Θράκης έχοντας επεξεργαστεί λεπτομερώς τις θέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφορικά με το νέο Νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών του Δημοσίου και εκφράζοντας τις απόψεις αλλά και την κοινή διαπίστωση όλων των οργάνων του, χαρακτηρίζει το εν λόγω Νομοσχέδιο ως ένα σημαντικό πλήγμα για τους μελετητές της Περιφέρειας.
Ο σχεδιασμός του νέου Νομοσχεδίου εξυπηρετεί συμφέροντα μεγάλων κεντρικών σχημάτων και παρά τις όποιες προσπάθειες του ΤΕΕ κατά το τελευταίο δίμηνο για τη βελτίωσή του, γίνεται ξεκάθαρο πλέον πως η βασική του φιλοσοφία δεν αλλάζει αν και έχουν γίνει, ομολογουμένως, επιμέρους τροποποιήσεις.
Συμπερασματικά το ΤΕΕ Θράκης επισημαίνει τα εξής:

Το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Θράκης έχοντας επεξεργαστεί
λεπτομερώς τις θέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφορικά με το νέο Νομοσχέδιο που προωθείται
προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών του
Δημοσίου και εκφράζοντας τις απόψεις αλλά και την κοινή διαπίστωση όλων των
οργάνων του, χαρακτηρίζει το εν λόγω Νομοσχέδιο ως ένα σημαντικό πλήγμα για τους
μελετητές της Περιφέρειας.

Ο σχεδιασμός του νέου Νομοσχεδίου εξυπηρετεί συμφέροντα
μεγάλων κεντρικών σχημάτων και παρά τις όποιες προσπάθειες του ΤΕΕ κατά το
τελευταίο δίμηνο για τη βελτίωσή του, γίνεται ξεκάθαρο πλέον πως η βασική του
φιλοσοφία δεν αλλάζει αν και έχουν γίνει, ομολογουμένως, επιμέρους
τροποποιήσεις.

Συμπερασματικά το ΤΕΕ Θράκης επισημαίνει τα εξής:

* Από το Νομοσχέδιο απουσιάζουν ρυθμίσεις που θα έδιναν
προοπτική ανάπτυξης του μικρού και μεσαίου μελετητικού δυναμικού και πολύ δε
περισσότερο δεν δίνονται κατευθύνσεις ενίσχυσης του δυναμικού της Περιφέρειας
ενώ αντίθετα υπάρχουν ρυθμίσεις που λειτουργούν αρνητικά προς αυτή την
κατεύθυνση, συντελώντας στην ανάθεση των έργων της Περιφέρειας σε Κεντρικά
σχήματα. Παράλληλα, δημιουργούνται πολύπλοκα συστήματα ανάθεσης , που και
αμφίβολης αποτελεσματικότητας είναι και επιπλέον δημιουργούν σημαντικής μορφής
προβλήματα στα μικρά σχήματα και τους φορείς της Περιφέρειας.

* Επιπλέον, διατηρούνται οι πολλαπλές δικαιοδοσίες της
προϊσταμένης αρχής και ταυτόχρονα δεν αντιμετωπίζονται δια του συγκεκριμένου
Νομοσχεδίου ζητήματα δευτεροβάθμιας κρίσης.

* Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης μελετών σε ομάδες
(π.χ. καθηγητές ΑΕΙ), που λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης ή επιπέδου σπουδών δεν
μπορούν να ανταποκριθούν με απόλυτη επιτυχία σε μία τέτοια ευθύνη

*Αναμφισβήτητα η προώθηση του εν λόγω Νομοσχεδίου με όλα όσα
προαναφέρθηκαν, αποτελεί ταφόπλακα στο έργο των Μηχανικών της Περιφέρειας και
κατά συνέπεια ένα ευθύ πλήγμα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται
στον κλάδο των μελετητών.

Πρόκειται εξάλλου, για ένα Νομοσχέδιο που έρχεται σε πλήρη
αντίθεση αλλά και διαφοροποίηση με τις Κυβερνητικές δεσμεύσεις, που έκαναν λόγο
για στροφή προς την Περιφέρεια και την ανάπτυξή της αμέσως μετά την ολοκλήρωση
των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας, καθώς παρατηρείται μη ισότιμη ανάπτυξη σε
σχέση με το κέντρο.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως η επίκληση δεσμεύσεων της
χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχείρημα που χρησιμοποιείται
επανειλημμένα, αποδείχτηκε με την επιστημονική δουλειά του ΤΕΕ, ότι ουσιαστικά
αποτελεί πρόφαση, στην κατεύθυνση μη εφαρμογής Περιφερειακής Πολιτικής.

Με δεδομένες τις τελευταίες αυτές εξελίξεις στο προωθούμενο
από το ΥΠΕΧΩΔΕ Νομοσχέδιο των μελετών Δημοσίων έργων και σε μία ύστατη
προσπάθεια ανατροπής αρνητικών επακόλουθων αυτού σε Περιφερειακό επίπεδο, το
ΤΕΕ Θράκης ανέλαβε πρωτοβουλία ενημέρωσης όλων των τοπικών Βουλευτών και σε
συνεργασία με όλους τους Περιφερειακούς συναδέλφους, ενεργοποιείται στην
κατεύθυνση εξασφάλισης του Περιφερειακού δυναμικού και της Περιφερειακής
Ανάπτυξης, σε εφαρμογή εξάλλου και των Πρωθυπουργικών δεσμεύσεων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button