Συναίνεση στην εκλογή των μελών των δυο Νομαρχιακών Επιτροπών. Το νέο προεδρείο-για την επόμενη διετία- του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας-Καβάλας- Ξάνθης, εξέλεξαν την περασμένη Κυριακή οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών, που έγιναν στην έδρα της Διευρυμένης, την Ξάνθη και σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης.
Από τους εβδομήντα πέντε, στο σύνολό τους, νομαρχιακούς συμβούλους παραβρέθηκαν στις διαδικασίες οι εξήντα έξι, οι οποίοι και επέλεξαν για τη διετία 2005-06, να εκλέξουν γυναίκα στη θέση της Προέδρου του Διευρυμένου Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας-Καβάλας- Ξάνθης. Βέβαια είναι η δεύτερη φορά από τη λειτουργία του θεσμού της Διευρυμένης Αυτοδιοίκησης που άρωμα γυναίκας θα μυρίσει στη θέση του Προέδρου του δημοκρατικού αυτού οργάνου.

 Συναίνεση στην εκλογή των μελών των δυο Νομαρχιακών
Επιτροπών. Το νέο προεδρείο-για την επόμενη διετία- του Νομαρχιακού
Συμβουλίου Δράμας-Καβάλας- Ξάνθης, εξέλεξαν την περασμένη Κυριακή οι νομαρχιακοί
σύμβουλοι της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά τη διάρκεια των
αρχαιρεσιών, που έγιναν στην έδρα της Διευρυμένης, την Ξάνθη και σε γνωστό
ξενοδοχείο της πόλης.

Από τους εβδομήντα πέντε, στο σύνολό τους, νομαρχιακούς
συμβούλους παραβρέθηκαν στις διαδικασίες οι εξήντα έξι, οι οποίοι και επέλεξαν
για τη διετία 2005-06, να εκλέξουν γυναίκα στη θέση της Προέδρου του Διευρυμένου
Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας-Καβάλας- Ξάνθης. Βέβαια είναι η δεύτερη φορά από
τη λειτουργία του θεσμού της Διευρυμένης Αυτοδιοίκησης που άρωμα γυναίκας θα
μυρίσει στη θέση του Προέδρου του δημοκρατικού αυτού οργάνου.

Για δεύτερη φορά λοιπόν εκλέχθηκε γυναίκα πρόεδρος στο
Νομαρχιακό συμβούλιο Δράμας- Καβάλας- Ξάνθης.

Είναι η νομαρχιακή σύμβουλος Καβάλας, κ. Μιχαηλίδη
Γεωργία, η οποία με 39 ψήφους, έναντι 22 ψήφων που έλαβε η "αντίπαλός" στη
διεκδίκηση του αξιώματος, κ. Χατζηκοσμά Μαρία, νομαρχιακή σύμβουλος, κατέλαβε τη
θέση της Προέδρου του Διευρυμένου Νομαρχιακού Συμβουλίου.

Για την εκλογή της αυτή κ. Μηχαηλίδη, δήλωσε στον "Α", για
την τιμητική αυτή αποδοχή που της έγινε "πιστεύω ότι η γυναίκα είναι σε κάθε
στίβο της ζωής και του αγώνα, επομένως γιατί να μην είναι και στη Διευρυμένη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρόεδρος. Νομίζω ότι η συνεργασία θα είναι άψογη. Θα
προσπαθήσω ότι καλύτερο και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που με στηρίξανε κα
με προτείνανε. Δύσκολη βέβαια και ουσιαστική θέση, θα προσπαθήσω όμως και θέλω
να πιστεύω πως θα πετύχω".

Στο μεταξύ για τις υπόλοιπες δύο θέσεις του οργάνου,
σύμφωνα με τις εκλογικές διαδικασίες προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Για τη θέση του Αντιπροέδρου, Ραγιάς Κωνσταντίνος,
νομαρχιακός σύμβουλος Δράμας , έλαβε 40 ψήφους και εκλέχθηκε, ενώ ο έτερος
διεκδικητής της θέσης , Χατζηχρήστου Νικόλαος, νομαρχιακός σύμβουλος Καβάλας,
έλαβε 22 ψήφους.

Γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας- Καβάλας-
Ξάνθης, εκλέχθηκε νομαρχιακός σύμβουλος Καβάλας, κ. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος με
39 ψήφους, έναντι 23 ψήφων που έλαβε η νομαρχιακή σύμβουλος από τη Δράμα , κ.
Κωνσταντινίδου Παρθένα.

Παράλληλα από τις αρχαιρεσίες της Κυριακής, που θα πρέπει
να σημειωθεί ότι διεξήχθησαν μέσα σε ήπιο και συναινετικό κλίμα, εκλέχθηκαν και
τα μέλη των δυο Νομαρχιακών Επιτροπών και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της κάθε
Επιτροπής.

Η πρώτη είναι η Νομαρχιακή Επιτροπή θεμάτων, διαγωνισμών,
ανάθεσης έργων-παροχής υπηρεσιών, ψήφισης πιστώσεων, και μέλη της οι νομαρχιακοί
σύμβουλοι, Δημούδη Χρυσούλα, Ταρενίδης Παναγιώτης, Μολλάς Κωνσταντίνος, Κιοσσέ
Ελένη.

Και η Β’ Νομαρχιακή Επιτροπή θεμάτων προϋπολογισμού,
απολογισμού, δικαστικής φύσης και προετοιμασίας υποθέσεων αρμοδιότητας
Νομαρχιακού Συμβουλίου, και μέλη οι νομαρχιαχοί σύμβουλοι, Γάκης Κωνσταντίνος,
Πατακάκης Ανάργυρος, Καρπιτσάρης Γεώργιος και Σμυρλόγλου Άγγελος.

Κ. Τάτσης: " μήνυμα ισότητας η εκλογή γυναίκας προέδρου"

Για τις αρχαιρεσίες της περασμένης Κυριακής και τα
αποτελέσματά της μίλησε στον "Α" ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Α., Δράμας -Καβάλας-Ξάνθης,
Κώστας Τάτσης, επισημαίνοντας και το στίγμα της από εδώ και πέρα πορείας της
Διευρυμένης.

"Θέλω πάντα μέσα από τις υποδείξεις ή τις προτάσεις που
κάνω για την εκλογή προεδρείου να αναδεικνύω και ένα μήνυμα. Πριν από δυο χρόνια
με την εκλογή του κ. Χατζή Μεμίς Τουρκές, όπου κατέδειξα το μήνυμα της
αδελφοσύνης και της ισότητας στην οποία πιστεύουμε ανάμεσα στις διάφορες
μειονότητες σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία στην οποία ζούμε.

Με τη νέα εκλογή υπέδειξα μια γυναίκα, θέλοντας να
καταδείξω σαφώς την πρόθεση και το στόχο που έχει βάλει η Διευρυμένη για τη
αυτή, όσον αφορά της ισότητας της γυναίκας στη ζωή γενικότερα και στην πολιτική
ειδικότερα

Ενώ κατέληξε χαρακτηριστικά "Νομίζω ότι η γυναίκα αδικεί
τον εαυτό της και πρέπει να προβάλλει τις δυνατότητές της μέσα από άμεσες
δραστηριότητες. Εγώ δίνω τις ευκαιρίες, οι γυναίκες πρέπει να τις αρπάξουν, να
τις εκμεταλλευτούν.

Είναι ένα μήνυμα λοιπόν στα νέα δεδομένα, όπως αυτά
καταγράφονται σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, οι γυναίκες στις θέσεις που τις
ανήκουν".

Τέλος, μετά τις εκλογικές διαδικασίες έγινε και η κοπή της
βασιλόπιτας με το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης να κερδίζει το νόμισμα.

Δέσποινα Γκούμα