Σύσκεψη για το Δ’ ΚΠΣ

Σύσκεψη της Επιτροπής Διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο 2007 – 2013 (Δ’ Κ.Π.Σ.), πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2005, στην έδρα της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας στην Κομοτηνή υπό την προεδρία του Γ.Γ. της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Μιχάλη Α. Αγγελόπουλου.
Τα μέλη της Επιτροπής, αφού ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ανέπτυξαν τις απόψεις των φορέων που εκπροσωπούν και απαντήθηκαν οι απορίες τους, προκειμένου να τύχουν της σχετικής επεξεργασίας, βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί και το τελικό κείμενο του Αναπτυξιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για το Δ’ Κ.Π.Σ.

Σύσκεψη της Επιτροπής Διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού
Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για την περίοδο
2007 – 2013 (Δ' Κ.Π.Σ.), πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2005, στην
έδρα της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας στην Κομοτηνή υπό την προεδρία του
Γ.Γ. της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Μιχάλη Α. Αγγελόπουλου.

Τα μέλη της Επιτροπής, αφού ενημερώθηκαν για τις
διαδικασίες της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ανέπτυξαν τις απόψεις
των φορέων που εκπροσωπούν και απαντήθηκαν οι απορίες τους, προκειμένου να
τύχουν της σχετικής επεξεργασίας, βάσει της οποίας θα διαμορφωθεί και το τελικό
κείμενο του Αναπτυξιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για το Δ' Κ.Π.Σ.

Οι προκαταρκτικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τους
Στρατηγικούς Στόχους – Άξονες Ανάπτυξης στο Δ’ ΚΠΣ στοχεύουν στην:

– Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

– Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού
οικονομικού ενδιαφέροντος.

– Αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη
των κινδύνων

– Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της
απασχόλησης.

– Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας
Διοίκησης.

– Ενίσχυση της διασυνοριακής, της διακρατικής και της
διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button