1η συνεδρίαση της Επιτροπής Συγκέντρωσης και Επεξεργασίας Προτάσεων

Για τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης. Υπό την προεδρία του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης κ. Κωνσταντίνου Τάτση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας στην Κομοτηνή και ώρα 11.00 π.μ. η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Συγκέντρωσης και Επεξεργασίας Προτάσεων για τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Για τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατ.
Μακεδονίας- Θράκης. Υπό την προεδρία του Προέδρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης κ. Κωνσταντίνου Τάτση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα
γραφεία της Περιφέρειας στην Κομοτηνή και ώρα 11.00 π.μ. η 1η συνεδρίαση της
Επιτροπής Συγκέντρωσης και Επεξεργασίας Προτάσεων για τη διαμόρφωση του
Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013.

Στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής η οποία συστάθηκε με
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. κ. Μιχάλη Αγγελόπουλου στις 27/12/2004,
θα συμμετέχουν εκπρόσωποι Φορέων ολόκληρης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. οι οποίοι θα
καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους προς επεξεργασία προκειμένου να
διαμορφωθεί το κείμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη.

Η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι πολύ σημαντική και
υλοποιείται στα πλαίσια της Διαβούλευσης που επιβάλλει η πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον Κανονισμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button