Ενεργοποιείται το πρόγραμμα “Θησέας” για την περιφερειακή ανάπτυξη

Στην ΚΕΔΚΕ από χθες βρίσκεται ο φάκελος με όλα τα στοιχεία για το πώς θα πρέπει να μοιραστούν τα κονδύλια και τα αναπτυξιακά προγράμματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (πρόγραμμα “Θησέας”) ώστε να είναι εφικτό την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου να συγκληθεί η διυπουργική Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης που θα λάβει τις τελικές αποφάσεις ενεργοποίησης του προγράμματος.
Όπως δήλωσε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Α. Νάκος “ολοκληρώθηκαν οι προκαταρκτικές ενέργειες” όπως ο ορισμός της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, της Ομάδας Διοίκησης Έργου και της Γραμματείας, που προβλέπονται από το Ν. 3274/ 2004.

Στην ΚΕΔΚΕ από χθες βρίσκεται ο φάκελος με όλα τα
στοιχεία για το πώς θα πρέπει να μοιραστούν τα κονδύλια και τα αναπτυξιακά
προγράμματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (πρόγραμμα "Θησέας") ώστε να είναι εφικτό
την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου να συγκληθεί η διυπουργική Κεντρική Επιτροπή
Παρακολούθησης που θα λάβει τις τελικές αποφάσεις ενεργοποίησης του
προγράμματος.

Όπως δήλωσε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Α. Νάκος
"ολοκληρώθηκαν οι προκαταρκτικές ενέργειες" όπως ο ορισμός της Κεντρικής
Επιτροπής Παρακολούθησης, της Ομάδας Διοίκησης Έργου και της Γραμματείας, που
προβλέπονται από το Ν. 3274/ 2004.

Για να υπάρξει επίσης η καλύτερη δυνατή προσέγγιση των
στόχων του προγράμματος αλλά και η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση των εμπλεκόμενων
φορέων, το Υπουργείο Εσωτερικών, ανέθεσε στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. και την "Prince
Waterhouse and Coopers" να μελετήσουν το πρόγραμμα και να προτείνουν τους
τρόπους εκείνους με τους οποίους θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση
των πόρων του προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των μελετών, το Υπουργείο
Εσωτερικών ζήτησε την άποψη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η οποία
διαθέτει ήδη εμπειρία από την εφαρμογή του Ε.Α.Π.Τ.Α., και κυρίως του Ε.Π.Τ.Α.
Όπως τονίζει στην συνοδευτική του επιστολή προς την ΚΕΔΚΕ ο κ. Νάκος "ο κοινός
αγώνας μας για την αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσκειμένου
να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, μας επιβάλλει να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα με
τρόπο αποτελεσματικό. Η μέχρι σήμερα συνεργασία μας, έχει αποδείξει ότι θα το
πράξουμε και τώρα, που αρχίζει το πρωτότυπο αλλά και δύσκολο εγχείρημα της
ενεργοποίησης του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ" και καταλήγει επισημαίνοντας ότι: "Από
την πλευρά του Υπουργείου, τόσο ο Υπουργός κ. Προκόπης Παυλόπουλος όσο και εγώ,
είμαστε στη διάθεση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. προκειμένου, με αρμονική συνεργασία, να
επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο".

Σχετικά Άρθρα

Back to top button