Στο 25,43 % “κλείδωσε” η απορροφητικότητα του Π.Ε.Π.

Θεαματική αύξηση, παρουσίασε η απορρόφηση των κονδυλίων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κατά τους τελευταίους δέκα μήνες, καθώς από 14 % την 1η Μαρτίου 2004, ανήλθε, την 31η Δεκεμβρίου 2004, σε ποσοστό 25,43 %.

Θεαματική αύξηση, παρουσίασε η απορρόφηση των κονδυλίων του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης κατά τους τελευταίους δέκα μήνες, καθώς από 14 % την 1η Μαρτίου 2004,
ανήλθε, την 31η Δεκεμβρίου 2004, σε ποσοστό 25,43 %.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜ-Θ:

Από την έναρξη του προγράμματος (1-1-2000) μέχρι και την
31-12-2004, ενεργοποιήθηκαν τα 39 εκ των 40 Μέτρων του Προγράμματος, με 123
προσκλήσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά, τις εντάξεις επενδυτικών
προτάσεων:

Από την 1-1-2000 μέχρι την 1-3-2004 είχαν ενταχθεί 468
προτάσεις, προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης ύψους 486,9 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί
στο 55,5 % του προϋπολογισμού των προσκλήσεων.

Από την 1-03-2004, μέχρι και την 31-12-2004, εντάχθηκαν
313 προτάσεις, προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης, ύψους 247,3 εκ. ευρώ, που
αντιστοιχεί στο 25,43 % του προϋπολογισμού των προσκλήσεων, χωρίς μάλιστα να
υπολογίζονται τα έργα που το Ε.Σ.Π.Ε.Λ. χαρακτήρισε ως "ii" και οι δαπάνες των
οποίων ανέρχονται σε 7,1 εκ. ευρώ.

Οι πληρωμές κατά διαρθρωτικό ταμείο κατανέμονται:

Σε 173,95 εκατ. ευρώ για το ΕΠΤΑ και υπέρβαση κατά 4,7
εκατ. ευρώ του ορίου για το ν+2

Σε 20,9 εκατ. ευρώ για το ΕΚΤ και υπέρβαση κατά 300 χιλ.
ευρώ του ορίου για το ν+2

Σε 52,4 εκατ. ευρώ για το ΕΓΤΠΕ και υπέρβαση κατά 2,2
εκατ. ευρώ του ορίου για το ν+2

Σχετικά Άρθρα

Back to top button