Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι εννέα και είναι τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αιτήσεων εργαζόμενων της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 164/2004.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα και ώρα 18.00,
στην αίθουσα συνεδριάσεών του.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι εννέα και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αιτήσεων εργαζόμενων της Δημοτικής
Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 164/2004.

ΘΕΜΑ 2ο: Εξέταση αιτήσεων εργαζόμενων της Δημοτικής
Επιχείρησης Πληροφόρησης και Θεάματος Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΠΔ 164/2004.

ΘΕΜΑ 3ο: Εκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου επί της
28/04 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλησης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου επί των
22/04 και 23/04 αποφάσεων του Δ.Σ. των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Δήμου
Ξάνθης περί έγκριση του απολογιστικού πίνακα, οικονομικού έτους 2003 και έγκριση
αποδόσεων λογαριασμών οικονομικού έτους 2003.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπου του δημοτικού συμβουλίου με τον
αναπληρωτή του, στην υπό συγκρότηση εφορεία της φοιτητικής εστίας Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης.

ΘΕΜΑ 7ο: Περί προελέγχου καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 8ο: Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε δημόσια
κέντρα (που προβλέπεται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την
Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη).

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button