Έναρξη δραστηριοτήτων της ΚΠ INTERREG IIIC

Πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ενωσης Συνοριακών και Διασυνοριακών Περιοχών της ΑΜΘ (“Ενωση”) που βρίσκεται στο Επιμελητήριο Δράμας η ετήσια γενική συνέλευση των μελών της Ενωσης με κύρια θέματα τα πεπραγμένα για τη χρονιά που πέρασε, την έναρξη δράσεων στα πλαίσια της ΚΠ INTERREG IIIC που έχει εγκριθεί για την Ενωση και τη λήψη αποφάσεων για τη χρονιά που έρχεται.
Στη γενική συνέλευση πήραν μέρος ο κ. Κυριάκος Χαρακίδης πρόεδρος του επιμελητηρίου Δράμας και πρόεδρος της ένωσης, ο κ. Ντίνος Χαριτόπουλος, δ/νων σύμβουλος του “Δικτύου Δήμων Ελλάδας – τουρκίας – Βουλγαρίας” “Πόλις” και αντιπρόεδρος της ένωσης, ο κ. Κων/νος Τάτσης πρόεδρος της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλα – Δράμα – Ξάνθης εκπροσωπούμενος από στέλεχός του και ο κ. Χρήστος Χατζόπουλος, πρόεδρος της διευρυμένης Ροδόπης – Εβρου.

Πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ενωσης Συνοριακών και
Διασυνοριακών Περιοχών της ΑΜΘ ("Ενωση") που βρίσκεται στο Επιμελητήριο Δράμας η
ετήσια γενική συνέλευση των μελών της Ενωσης με κύρια θέματα τα πεπραγμένα για
τη χρονιά που πέρασε, την έναρξη δράσεων στα πλαίσια της ΚΠ INTERREG IIIC που
έχει εγκριθεί για την Ενωση και τη λήψη αποφάσεων για τη χρονιά που έρχεται.

Στη γενική συνέλευση πήραν μέρος ο κ. Κυριάκος Χαρακίδης
πρόεδρος του επιμελητηρίου Δράμας και πρόεδρος της ένωσης, ο κ. Ντίνος
Χαριτόπουλος, δ/νων σύμβουλος του "Δικτύου Δήμων Ελλάδας – τουρκίας –
Βουλγαρίας" "Πόλις" και αντιπρόεδρος της ένωσης, ο κ. Κων/νος Τάτσης πρόεδρος
της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλα – Δράμα – Ξάνθης
εκπροσωπούμενος από στέλεχός του και ο κ. Χρήστος Χατζόπουλος, πρόεδρος της
διευρυμένης Ροδόπης – Εβρου.

Οπως ανακοινώθηκε στη γενική συνέλευση η ένωση είναι η
μοναδική από την Ελλάδα που έχει ενταχθεί να υλοποιήσει δράσεις PFO
(Διαπεριφεριακό πλαίσιο οργάνωσης) στα πλαίσια της ΚΠ INTERREG IIIC σε
συνεργασία με σημαντικούς εταίρους από διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα ηγείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Εργασίας
του κρατιδίου Β. Ρημανίας – Βεστφαλίας της Γερμανίας. Πέρα από τον εταίρο που
ηγείται της πρότασης μόνον η ένωση έχει ενταχθεί με το ποσό των 800.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι προς διάθεση των φορέων της περιφέρειας
για την υλοποίηση δράσεων διασυνοριακού – διακρατικού χαρακτήρα με αντίστοιχους
φορείς από σημαντικές περιφέρειες της Ευρώπης. Ηδη έχουν εγκριθεί για τους
φορείς της περιφέρειας 3 δράσεις στα πλαίσια της ΚΠ.

Υπενθυμίζεται πως η ένωση είναι ένας σημαντικός φορέας της
περιφέρειας για την προβολή και προώθηση του έργου που γίνεται σε θέματα
διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας κι έχει δημιουργηθεί με τη σθεναρή
υποστήριξη και προτροπή του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας. Η ένωση είναι μια
δυναμική οργάνωση και σαν κύριο στόχο έχει:

– Να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες διασυνοριακής
συνεργασίας που υλοποιούνται στην περιφέρεια

– Να προσφέρει τεχνική βοήθεια σαν γραμματεία υποστήριξης
όλων των ευρωπεριοχών

– Να υλοποιεί δράσεις και προγράμματα διασυνοριακής
συνεργασίας

– Να κάνει έρευνες και μελέτες στο χώρο της διασυνοριακής
διακρατικής συνεργασίας

– Να είναι το κυρίαρχο όργανο της γενικής γραμματείας σε
θέματα διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας

Η έδρα της ένωσης βρίσκεται στη Δράμα κι εκλεγμένος
πρόεδρός της είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δράμας κ. Κυριάκος Χαρακίδης και
αντιπρόεδρος ο δ/νων σύμβουλος του δικτύου Δήμων Ελλάδας – Τουρκίας – Βουλγαρίας
κ. Ντίνος Χαριτόπουλος.

Η γενική γραμματεία είναι ασφαλώς ο φορέας που υποστηρίζει
τις εργασίες της ένωσης και μέχρι σήμερα με διάφορες ενέργειες ενισχύει τη
δραστηριότητά της.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button