Ψήφισμα 10ου Συνεδρίου Ε.Ν.Α.Ε.

Η Ν.Α. αδιαπραγμάτευτος εκφραστής του Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης, στο 10ο Συνέδριο της ΕΝΑΕ αποφάσισε και διεκδικεί:
Α. Για την θεσμική θωράκιση
* Την ενίσχυση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με στελέχη πόρους και μέσα
* Την θεσμοθέτηση του “Ελληνικού Χάρτη Αυτοδιοίκησης”

Η Ν.Α. αδιαπραγμάτευτος εκφραστής του Β’ βαθμού
Αυτοδιοίκησης, στο 10ο Συνέδριο της ΕΝΑΕ αποφάσισε και διεκδικεί:

Α. Για την θεσμική θωράκιση

* Την ενίσχυση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με στελέχη
πόρους και μέσα

* Την θεσμοθέτηση του "Ελληνικού Χάρτη Αυτοδιοίκησης"

* Την ανασύνθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων με την
αναλογική συμμετοχή σ’ αυτά όχι μόνο των Νομαρχών αλλά και Νομαρχιακών
Συμβούλων και με εκλεγμένο Πρόεδρο, ώστε να ασκεί όλες τις συντονιστικές
αναπτυξιακές και προγραμματικές αρμοδιότητες των Γενικών Γραμματέων των
Περιφερειών, οι οποίοι ως εκπρόσωποι του Κεντρικού Κράτους προίστανται των
αποκεντρωμένων υπηρεσιών του.

* Την ενίσχυση των υφιστάμενων Ενιαίων Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων με πόρους, μέσα και αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από τα
Υπουργεία και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

* Την εκλογή των Νομαρχιακών Αρχών σε διαφορετικό χρόνο από
τις δημοτικές εκλογές.

Β. Για τα Οικονομικά

Η κατάθεση του σ.ν. για τον διαχωρισμό των προνοιακών
επιδομάτων από τους ΚΑΠ, ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημά μας, ωστόσο δεν
αντιμετωπίζει το σύνολο των οικονομικών αιτημάτων μας. Γι’ αυτό διεκδικούμε:

1) Μακροπρόθεσμα:

* Την ριζική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με
ανακατανομή των πόρων υπέρ της Αυτοδιοίκησης.

* Την εκχώρηση τοπικών εσόδων και φορολογικής εξουσίας
χωρίς να υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση των πολιτών.

2) Αμεσα:

* Την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

* Την ψήφιση και ισχύ του σχετικού νόμου για τον διαχωρισμό
των προνοιακών επιδομάτων από 1-1-2005.

* Την απόδοση των προστίμων που επιβάλλονται από τις Ν.Α.

* Την θεσμοθέτηση τοπικών αυτοτελών πόρων (ΤΑΠ) και ειδικού
αναπτυξιακού προγράμματος (ΕΝΝΕΑ) για την περίοδο 2005 – 2009.

* Την θεσμοθέτηση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.

Μέχρι τότε εξορθολογισμό του προληπτικού ελέγχου από τις
Υπηρεσίες? Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).

* Την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του προγράμματος σχολικής
στέγης.

* Την εξόφληση των δαπανών για έργα αποκατάστασης φυσικών
καταστροφών.

Γ. Για το Δ’ Κοινοτικό

Πλαίσιο Στήριξης

* Τη θεσμοθετημένη συμμετοχή των Ν.Α. στο σχεδιασμό του Δ?
ΚΠΣ.

* Την περιφερειακή διάσταση του Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης με την αντιστροφή της σχέσης περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων
των Υπουργείων, ώστε οι τοπικές αρχές πρώτου και δεύτερου βαθμού να
διαχειρίζονται τα 2/3 των πόρων και τα Υπουργεία το 1/3.

* Την διάθεση σημαντικών πόρων του Δ? ΚΠΣ για την
ολοκλήρωση των υποδομών με αιχμή τις ορεινές, τις νησιωτικές και απομακρυσμένες
περιοχές, όπου τα μεγάλα έργα δεν ενισχύουν την ανάπτυξη τους.

* Την αύξηση των πόρων για την εδαφική συνεργασία καθώς
και την υπαγωγή των νησιών και των μειονεκτικών ορεινών περιοχών στις εξόχως
απομακρυσμένες περιοχές της Ε.Ε.

* Την χρηματοδότηση όλων των μεγάλων έργων εθνικής κλίμακας
από τα τομεακά των Υπουργείων και όχι από τα Π.Ε.Π.

Δ. Για το Έκτακτο Συνέδριο

Η ψήφιση νέων κωδίκων για τον πρώτο και τον δεύτερο
βαθμό αυτοδιοίκησης αποτελεί ευκαιρία να εντείνουμε την κοινή προσπάθεια
για επιτελικό κράτος με ισχυρή αυτοδιοίκηση και να συνεχίσουμε το
διάλογο και τη συνεργασία με ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

Το ψήφισμα του τελευταίου συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ κατά
το μέρος που αναφέρεται στη Ν.Α. μας βρίσκει απολύτως αντίθετους, όχι
μόνο γιατί είναι άστοχο αλλά και γιατί αντικειμενικά εξυπηρετεί όλους
όσους ανησυχούν από την επιβεβλημένη συνεργασία των δύο βαθμών.

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Κυβέρνησης και των
Κομμάτων για διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι κώδικες για την αυτοδιοίκηση
και την εκχώρηση νέων αρμοδιοτήτων, απαιτούν σοβαρή προετοιμασία, αποφασίζουμε
την διενέργεια εντός έξι μηνών από σήμερα έκτακτου θεματικού συνεδρίου.

Τέλος εξουσιοδοτούμε το Δ.Σ. της Ε.Ν.Α.Ε. να οργανώσει
ενέργειες και δράσεις, προκειμένου να προωθήσει τις αποφάσεις και τους στόχους
που έθεσε το Συνέδριο μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button