Τη Δευτέρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης

Τη Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριασεων θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2005 και θα παρθεί η σχετική απόφαση
Νωρίτερα και ώρα 18.00 το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης θα συνεδριάσει με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη του:
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για άδεια κατάληψης πεζοδρομίου στην οδό Ορφέως 6 & Πιαλόγου γωνία.

Τη Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριασεων θα συζητηθεί ο
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2005 και θα παρθεί η σχετική απόφαση

Νωρίτερα και ώρα 18.00 το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης θα
συνεδριάσει με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη του:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για άδεια κατάληψης πεζοδρομίου στην
οδό Ορφέως 6 & Πιαλόγου γωνία.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για θέση στάθμευσης για άτομο με
ειδικές ανάγκες επί της οδού 12 Αποστόλων 10.

ΘΕΜΑ 3ο: Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Μιαούλη.

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων στους
πεζοδρόμους της πόλης.

ΘΕΜΑ 5ο: Εγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης
οικονομικού έτους 2003.

ΘΕΜΑ 6ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης
και ΔΕΥΑΞ για την εκτέλεση των έργων υποδομών στον οικισμό παλιννοστούντων Δήμου
Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόδοση λογαριασμού 1.443,26 Ευρώ χρηματικού
εντάλματος πάγιας προκαταβολής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών του Δήμου
Ξάνθης έτους 2004 που διαχειρίστηκε η υπάλληλος Μουρατίδου Μάγδα.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών από μισθώματα της
Παναγιωτοπούλου Μαρίας πρώην μισθώτριας των αριθμ. Α & Β καταστημάτων του Δήμου
στην Π. Τσαλδάρη 115.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφαση για το αίτημα του Χατζηπαναγιώτου
Στεφάνου για αύξηση του αριθμού δόσεων της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από
μισθώματα.

ΘΕΜΑ 10ο: Περί προελέγχου καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 11ο: Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε δημόσια
κέντρα (που προβλέπεται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την
Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη).

ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση αιτήσεων εργαζόμενων της δημοτικής
επιχείρησης ανάπτυξης Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 164/2004.

ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση αιτήσεων εργαζόμενων της δημοτικής
επιχείρησης πληροφόρησης και θεάματος Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΠΔ 164/2004.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button