Την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2004 πραγματοποιήθηκε θεματική συνάντηση εργασίας στην Ανδριανούπολη με θέμα “Προώθηση Τουρισμού ανάμεσα σε Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία”.
Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη του δικτύου Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχιών Ελλάδος, Τουρκίας, Βουλγαρίας (Σέρρες , Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος, Χάσκοβο, Σμόλιεν, Μπλαγκόεβγκραντ, Κίρτζαλι, Ανδριανούπολη), στελέχη προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Εταιριών καθώς και υπεύθυνοι Τουρισμού και Πολιτισμού από τις αντίστοιχες Νομαρχίες. Κατά τη διάρκεια της θεματικής συνάντησης εργασίας από την συμμετοχή και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων επιβεβαιώθηκε η σημασία του Δικτύου και η σταθερή βούληση να προχωρήσει το Δίκτυο.

Την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2004 πραγματοποιήθηκε θεματική
συνάντηση εργασίας στην Ανδριανούπολη με θέμα "Προώθηση Τουρισμού ανάμεσα σε
Τουρκία, Ελλάδα, Βουλγαρία".

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη του δικτύου Διασυνοριακής
Συνεργασίας Νομαρχιών Ελλάδος, Τουρκίας, Βουλγαρίας (Σέρρες , Καβάλα, Δράμα,
Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος, Χάσκοβο, Σμόλιεν, Μπλαγκόεβγκραντ, Κίρτζαλι,
Ανδριανούπολη), στελέχη προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Εταιριών καθώς και
υπεύθυνοι Τουρισμού και Πολιτισμού από τις αντίστοιχες Νομαρχίες. Κατά τη
διάρκεια της θεματικής συνάντησης εργασίας από την συμμετοχή και το ενδιαφέρον
των συμμετεχόντων επιβεβαιώθηκε η σημασία του Δικτύου και η σταθερή βούληση να
προχωρήσει το Δίκτυο.

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν 50 περίπου αξιόλογες προτάσεις
σχετικά με την προώθηση του τουρισμού.

Η αξιολόγηση, ιεράρχηση και υλοποίηση θα γίνει από τα
στελέχη του Δικτύου σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου.

Αποφασίσθηκε:

* Να πραγματοποιηθεί διήμερη συνάντηση στην Δράμα το μήνα
Μάιο κατά την οποία θα παρουσιασθούν οι οριστικές αποφάσεις επί των προτάσεων
και να προγραμματισθεί η υλοποίηση τους.

* Η μόνιμη δομή του Δικτύου. Από 10 Ιανουαρίου 2005 θα
υπάρχουν στελέχη από Τουρκία και Βουλγαρία (ήδη υπάρχει συντονιστής από Ελλάδα)
σε μόνιμη βάση στην έδρα του Δικτύου (Ορεστιάδα).

* Δημιουργία WEBSITE για όλο το δίκτυο.

* Ο συντονισμός σε θέματα Τουρισμού να γίνει και από τις
τρεις πλευρές για την υποβολή προτάσεων στο INTERREG.

* Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να οριστικοποιηθεί το θεσμικό
πλαίσιο του Δικτύου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΗ ΞΑΝΘΗΣ