Στις 14 Ιουλίου 2004 το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Κύπρου απηύθυνε επιστολές προς τις αρμόδιες Ρωσικές Αρχές προκειμένου να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα η κυριότητα των S-300.
Τις επιστολές αυτές κοινοποίησε και στο Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και ζήτησε από τις δύο χώρες να συνεννοηθούν προκειμένου να περάσει άμεσα η κυριότητα των εξοπλισμών στην Ελλάδα και στη συνέχεια με διμερή συμφωνία Ελλάδας και Κύπρου να ρυθμιστεί το θέμα της χρήσης τους.

Στις 14 Ιουλίου 2004 το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Κύπρου
απηύθυνε επιστολές προς τις αρμόδιες Ρωσικές Αρχές προκειμένου να μεταβιβαστεί
στην Ελλάδα η κυριότητα των S-300.

Τις επιστολές αυτές κοινοποίησε και στο Ελληνικό Υπουργείο
Εθνικής Αμυνας και ζήτησε από τις δύο χώρες να συνεννοηθούν προκειμένου να
περάσει άμεσα η κυριότητα των εξοπλισμών στην Ελλάδα και στη συνέχεια με διμερή
συμφωνία Ελλάδας και Κύπρου να ρυθμιστεί το θέμα της χρήσης τους.

Ανεξάρτητα από την στάση των ρώσικων αρχών στο θέμα αυτό ,
η χώρα μας όφειλε να προβεί άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και
συνεννοήσεις ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η διαδικασία μεταβίβασης
της κυριότητας των εξοπλισμών τα οποία ήδη βρίσκονται αποθηκευμένα στην Ελλάδα
χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Από όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε η Ελλάδα μέχρι
πρόσφατα τουλάχιστον δεν είχε αποστείλει επιστολή προς τις ρωσικές αρχές για την
διευθέτηση ενός τόσο σημαντικού θέματος με αποτέλεσμα οι S – 300 να συνεχίσουν
να είναι αποθηκευμένοι και να μην χρησιμοποιούνται.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Έστειλε επιστολή προς τις ρωσικές αρχές για την
μεταβίβαση στην Ελλάδα της κυριότητας των S-300 η προμήθεια των οποίων έγινε με
την Κ1Υ956 σύμβαση ;

2. Αν ναι γιατί η επιστολή αυτή δεν εστάλη νωρίτερα; με
αποτέλεσμα να παραμένει στις αποθήκες ο αναγκαίος για την αμυντική θωράκιση της
χώρας εξοπλισμός;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Παναγιώτης Σγουρίδης

Kατατέθηκε 7/12/04 Αριθ. Πρωτ. Βουλής 5813