Το παρεμπόριο και οι συνέπειές του στην αγορά

Με επιστολή που σας είχαμε στείλει στις αρχές Ιουλίου 2004 όλες οι ΟΕΒΕ Α.Μ.-Θ. πέραν του βασικού θέματος του ορισμού εκπροσώπων στις διάφορες επιτροπές, στην τελευταία παράγραφο αυτή γράψαμε επί λέξει πέραν των ανωτέρω ζητούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης για ένα και μόνο λόγο:

κ. Γενικέ,

Με επιστολή που σας είχαμε στείλει στις αρχές Ιουλίου 2004
όλες οι ΟΕΒΕ Α.Μ.-Θ. πέραν του βασικού θέματος του ορισμού εκπροσώπων στις
διάφορες επιτροπές, στην τελευταία παράγραφο αυτή γράψαμε επί λέξει πέραν των
ανωτέρω ζητούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης για ένα και μόνο λόγο:

Να συζητήσουμε τα καυτά και επείγοντα προβλήματα των ΜΜΕ,
που θέλουμε να μεταφερθούν στα κέντρα λήψης αποφάσεως στην Αθήνα και αυτό ατυχώς
δεν έγινε αποδεκτό μέχρι στιγμής.

Γι' αυτό επικοινωνούμε μαζί σας πάλι με την παρούσα
επιστολή μας, προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτό το κομμάτι του εμπορίου, που
ανήκει κυρίως στο στεγασμένο εμπόριο, αλλά δυστυχώς το καρπώνεται άλλη
οικονομική ομάδα -το πλανόδιο εμπόριο- που μπορεί να αγγίζει τα όρια του
παρεμπορίου με τόσες δυσάρεστες συνέπειες για τις ΜΜΕ, τα έσοδα του κράτους και
των ασφαλιστικών ταμείων.

Ενα από τα θέματα για τα οποία θα σας απασχολούσαμε τότε
-αν γινόταν η αιτηθείσα συνάντηση- θα ήταν ο Νόμος 3190/30-10-2003 που
αναφέρεται στο υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο) και συγκεκριμένα στα
κλιμάκια ελέγχου των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου (πλανοδίου και
στάσιμου), που συνιστώνται με την παράγρ. α του Νόμου αυτού.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση για την περιφέρειά μας είστε
εσεις ο υπεύθυνος για τη συγκρότηση αυτών των επιτροπών που η ανυπαρξία τους για
ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ενός και πλέον έτους, διευκόλυνε τη συνέχιση
της ασυδοσίας και της παρανομίας ακόμη, στις λαϊκές αγορές και στο υπαίθριο
εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο), γιατί ακριβώς έλειπαν και εξακολουθούν να
λείπουν παντελώς οι ελεγκτικοί αυτοί μηχανισμοί και οι δραστηριότητες στην αγορά
συνεχίζουν να γίνονται ασύδοτα και ανεξέλεγκτα σε βάρος βέβαια της ΜΜΕ και της
εθνικής οικονομίας.

Ο υγιής ανταγωνισμός στηρίζεται πάνω σε νομοθεσία, και
κυρίως στον ελεγκτικό μηχανισμό αυτής. Εμείς εδώ και καιρό διατυπώνουμε την
ανάγκη να υπάρχουν στην αγορά τιμές ανταγωνιστικές, επάρκεια αγαθών, προϊόντα
ποιότητας και σε γενικές γραμμές πιστεύουμε, ότι ο υγιής και ο θεμιτός
ανταγωνισμός είναι μια πραγματικότητα, ένας γενικός κανόνας στον οποίο πρέπει να
υπακούουν όλοι οι τομείς δραστηριότητας της αγοράς.

Η ΜΜΕ, το στεγασμένο εμπόριο, οι λαϊκές αγορές, το υπαίθριο
εμπόριο και τα πολυκαταστήματα πρέπει και μπορούν να αναπτυχθούν ισόρροπα και
όχι η μια σε βάρος της άλλης ή των άλλων, καθόσον έτσι πάμε σε μονοπωλιακές –
ολιγοπωλιακές καταστάσεις και στη σύσταση καρτέλ, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται ο
καταναλωτής και κάποια ή κάποιες από τις δραστηριότητες της αγοράς, που συνήθως
είναι η ΜΜΕ, η οποία ζημιώνεται σιγά – σιγά συρρικνώνεται και τελικά οδηγείται
στο κλείσιμο, όπως συμβαίνει καθημερινά με πολλές ΜΜΕ.

Επειδή αυτές τις ημέρες που πλησιάζουν οι γιορτές των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς το παράνομο πλανόδιο εμπόριο λειτουργεί
ανεξέλεγκτα θεωρούμε φρόνιμο, να συγκροτήσετε αμέσως τα κλιμάκια που προβλέπει ο
Νόμος για να υπάρχει ο σχετικός έλεγχος στην αγορά, να εξαφανιστεί κάποια
ισορροπία, να περιοριστεί, όσο είναι δυνατόν, το παρεμπόριο, ώστε να
λειτουργήσει ισόρροπα, ομαλά και σωστά η αγορά, προς όφελος όλων των παραγόντων
αυτής.

Κλείνοντας την παρούσα επιστολή μας και επανρχόμενοι στο
παλαιό μας αίτημα, επιθυμούμε να υπάρξει ένας δίαυλος επικοινωνίας μαζί σας.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Σωτ. Τσιακίρογλου

Ο γεν. γραμματέας

Γ. Μπατζακίδης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button