Κύρια συμπεράσματα από τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΒΒΕ

Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2004, στην Αλεξανδρούπολη, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με τη συμμετοχή των Προέδρων των Συνδέσμων Βιομηχανιών: Ξάνθης κ. Σκαρλάτου, Έβρου κ. Μιχαηλίδη, Ροδόπης κ. Νικολαίδη και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Καλταπανίδη. Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Έβρου κ. Δαστερίδης, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2004, στην
Αλεξανδρούπολη, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος με τη συμμετοχή των Προέδρων των Συνδέσμων Βιομηχανιών: Ξάνθης
κ. Σκαρλάτου, Έβρου κ. Μιχαηλίδη, Ροδόπης κ. Νικολαίδη και Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης κ. Καλταπανίδη. Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Έβρου κ. Δαστερίδης, επιχειρηματίες και
στελέχη επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη.

Κύριο θέμα συζήτησης ήταν οι θέσεις και προτάσεις του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος σχετικά με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, με
έμφαση στα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν
ότι ενώ ο νόμος ενσωματώνει πολλά θετικά στοιχεία, θα μπορούσε να έχει μια σαφή
περιφερειακή διάσταση εισάγοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις ποσοστών
επιχορήγησης για τις πλέον φτωχές περιφέρειες, έτσι ώστε να μη δημιουργεί
"αμφιβολίες" σε υποψήφιους επενδυτές για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης της
επένδυσής τους.

Με γνώμονα αφενός τη συγκράτηση των επιχειρήσεων στην
περιοχή και αφετέρου την προσέλκυση νέων, συμφωνήθηκε ομόφωνα να προταθούν προς
την Κυβέρνηση τα ακόλουθα:

1. να διατηρηθεί η ισχύς του νόμου που προβλέπει ποσοστό
επιχορήγησης 12% του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων της Θράκης. Το ίδιο
να ισχύσει και για την επιδότηση επιτοκίου 3% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης για
τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Στην ευεργετική
διάταξη της επιδότησης επιτοκίου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις
του Νομού Καβάλας που σήμερα εξαιρούνται από αυτήν.

Οι ανωτέρω δυο διατάξεις διαφοροποιούν σαφώς την Ανατολική
Μακεδονία και τη Θράκη από την υπόλοιπη χώρα και την καθιστούν ελκυστικότερο
προορισμό υλοποίησης επενδύσεων. Ζητούμε να μην καταργηθούν οι σχετικές
διατάξεις, διότι σε αντίθετη περίπτωση είναι σαφής ο κίνδυνος δημιουργίας
οξύτατου κοινωνικού προβλήματος στην περιοχή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η
Κυβέρνηση να ενσκήψει με ιδιαίτερη κατανόηση στο πρόβλημα και να διαψεύσει
σχετικές φήμες περί κατάργησης των ανωτέρω διατάξεων.

2. να υπάρξει πρόνοια από το κράτος για την αύξηση των
δημόσιων επενδύσεων στην περιοχή. Από τους συμμετέχοντες εκφράσθηκε η
κατανόηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση για την εφαρμογή μιας
εντελώς νέας "φιλοσοφίας" για το πλέγμα των αναπτυξιακών κινήτρων που θα πρέπει
να ισχύσει απ' εδώ και στο εξής. Για το λόγο αυτό θεωρείται εύλογο να ενισχυθεί
σημαντικά η υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων στην περιφέρεια, έτσι ώστε να καλυφθεί
, κατά ένα μέρος, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

3. να μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές των επιχειρήσεων της
περιοχής στο 50% των ήδη υφιστάμενων ή (εναλλακτικά) να μειωθεί ο φόρος
προστιθέμενης αξίας και να ισχύει στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη ότι και για
τη νησιωτική Ελλάδα. Συμπληρωματικά προς το ανωτέρω μέτρο προτείνεται η
επιδότηση του μεταφορικού κόστους για το σύνολο των επιχειρήσεων της
περιφέρειας.

Η ανωτέρω πρόταση υπαγορεύεται από τη μειωμένη
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, τα οποία
μεταφέρονται στην Αθήνα (κυρίως) και στη Θεσσαλονίκη (δευτερευόντως) προς
κατανάλωση. Η απόσταση από τις δυο αυτές κύριες αγορές, κάνει τα προϊόντα
λιγότερο ελκυστικά τόσο από άποψη τιμής, όσο και από άποψη έγκαιρης
διαθεσιμότητάς τους στις αγορές αυτές.

Η συγκεκριμένη συνάντηση ανέδειξε για άλλη μια φορά τον
αποκεντρωμένο παρεμβατικό ρόλο του ΣΒΒΕ, τη διεκδικητική σύμπνοια όλων των
Συνδέσμων Βιομηχανιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τη
βούληση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ για διεκδίκηση από το Κράτος ευνοϊκών διατάξεων
που θα ενισχύουν, με κάθε τρόπο, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της
περιφέρειας.

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button