Ερώτηση του Π. Σγουρίδη για τους εκπαιδευτικούς του ΤΕΕ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΣ:
1. Την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. Τον Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας
Τα ΤΕΕ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), είναι δημόσια σχολεία στα οποία λειτουργεί Α’ και Β’ κύκλος , ανήκουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το ν. 1566/1985 αλλά υπάγονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΠΡΟΣ:

1. Την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

2. Τον Υπουργό Απασχόλησης

και Κοινωνικής Προστασίας

Τα ΤΕΕ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ), είναι δημόσια σχολεία στα οποία λειτουργεί Α’ και Β’ κύκλος , ανήκουν
στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το ν. 1566/1985 αλλά υπάγονται στο
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Οι μαθητές αυτών των ΤΕΕ μετά την αποφοίτησή τους από τον
Β’ κύκλο έχουν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις μαζί με τους αποφοίτους Β’ κύκλου
των ΤΕΕ αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) στα
Τ.Ε.Ι.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα βιβλία που
διατίθενται στα ΤΕΕ του ΟΑΕΔ, είναι ίδια με τα βιβλία που διδάσκονται στα ΤΕΕ
που υπάγονται στο ΥΠΕΠΘ.

Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ΤΕΕ του ΟΑΕΔ
αναγνωρίζεται από το ΥΠΕΠΘ όταν πρόκειται για πρόσληψη σε σχολικές του μονάδες
με την διαδικασία του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Επίσης η προϋπηρεσία αυτή
αναγνωρίζεται στην ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) και υπολογίζεται από κοινούς με το ΥΠΕΠΘ
τύπους.

Παρατηρείται όμως και το εξής παράδοξο, ενώ το 2000
εισήχθησαν στην ΣΕΛΕΤΕ εκπαιδευτικοί τόσο του ΥΠΕΠΘ όσο και του ΟΑΕΔ που είχαν
16μηνη προϋπηρεσία μέχρι το έτος 1998 , οι μεν πρώτοι να έχουν διοριστεί σε
σχολεία του ΥΠΕΠΘ ενώ οι δεύτεροι όχι παρά το γεγονός ότι είχαν ακόμη
μεγαλύτερη προϋπηρεσία

Επίσης έχει προβλεφθεί ότι όσοι έχουν 30 μήνες προϋπηρεσία
σε σχολικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ θα διοριστούν όλοι μέχρι το έτος 2007 ενώ για τους
αντίστοιχους του ΟΑΕΔ με πολλαπλάσια προϋπηρεσία δεν υπάρχει αντίστοιχη
πρόβλεψη.

Επειδή στα σχολεία του ΟΑΕΔ έχουν να διοριστούν μόνιμοι
εκπαιδευτικοί από το 1994 με αποτέλεσμα τα ΤΕΕ αυτά να λειτουργούν με
ελάχιστους μόνιμους και πολλούς ωρομίσθιους και αναπληρωτές.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. Γιατί οι εκπαιδευτικοί που έχουν μέχρι το 1998
προϋπηρεσία 16 μηνών στα ΤΕΕ του ΟΑΕΔ , δεν έχουν μέχρι σήμερα διοριστεί όπως
συνέβη με τους συναδέλφους τους που είχαν την ίδια προϋπηρεσία σε σχολεία
αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Τι προτίθενται να πράξουν ώστε οι εκπαιδευτικοί που
έχουν προϋπηρεσία 30 μήνες και περισσότερο σε ΤΕΕ του ΟΑΕΔ να έχουν την ίδια
μεταχείριση με τους συναδέλφους τους που έχουν αντίστοιχη προϋπηρεσία σε
σχολικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ.

Ο ερωτών Βουλευτής Παναγιώτης Σγουρίδης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button