Καρκινογόνες ουσίες στο νερό της Θράκης

Υψηλές συγκεντρώσεις καρκινογόνων νιτρικών ουσιών ανιχνεύονται στο νερό της Κορινθίας, της Θεσσαλίας, της Θράκης της Αργολίδας και αρκετών ακόμη αγροτικών περιοχών της Ελλάδας. Βασική αιτία η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων από τους αγρότες, τονίζουν οι επιστήμονες.

Υψηλές συγκεντρώσεις καρκινογόνων νιτρικών ουσιών
ανιχνεύονται στο νερό της Κορινθίας, της Θεσσαλίας, της Θράκης της Αργολίδας και
αρκετών ακόμη αγροτικών περιοχών της Ελλάδας. Βασική αιτία η αλόγιστη χρήση
λιπασμάτων από τους αγρότες, τονίζουν οι επιστήμονες.

"Oι συγκεντρώσεις νιτρικών στο νερό είναι υψηλές. Μάλιστα,
σε μερικές περιπτώσεις, υπερέβησαν τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια…". Στο ίδιο
ανησυχητικό συμπέρασμα για το νερό καταλήγουν δεκάδες επιστημονικές έρευνες σε
διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή ελάχιστα, γίνονται για να βελτιωθεί η
κατάσταση. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, ακόμη και σε περιοχές όπου έχει βρεθεί
νερό ακατάλληλο για ύδρευση ή άρδευση, οι μελέτες δεν συνεχίζονται. Αυτό έχει
αποτέλεσμα να μην είναι κανένας σε θέση να γνωρίζει τι νερό καταναλώνουν οι
πολίτες, επισημαίνει στο σχετικό της δημοσίευμα η εφημερίδα Τα Νέα.

"Πράγματι, ελάχιστα πράγματα γίνονται για την εξάλειψη της
νιτρορύπανσης. Από το 2003, οι Έλληνες γεωργοί είναι υποχρεωμένοι να μειώσουν
την ποσότητα των λιπασμάτων που χρησιμοποιούν στα χωράφια. Η ενημέρωση όμως
είναι ελλιπής.

Αλλωστε, ποιος τους ελέγχει;" λέει στα Νέα ο αναπληρωτής
καθηγητής Κωνσταντίνος Φυτιάνος από το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Ενδεικτική είναι η κατάσταση στη Δυτική Θεσσαλία, περιοχή
που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα μείωσης της χρήσης λιπασμάτων προκειμένου να
μειωθεί η νιτρορρύπανση.

Τα αποτελέσματα ερευνών, ωστόσο, δείχνουν ότι η κατάσταση
ελάχιστα έχει βελτιωθεί.

Όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα
Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι συγκεντρώσεις νιτρικών στην περιοχή των
Φαρσάλων ήταν πολύ υψηλές και τέσσερα στα 10 δείγματα βρέθηκαν να είναι πάνω από
τα ανώτατα όρια για κατανάλωση (μέση συγκέντρωση νιτρικών από 43 έως 73
μικρογραμμάρια ανά λίτρο, με όριο τα 50).

Μάλιστα, οι συγκεντρώσεις είναι ελάχιστα χαμηλότερες, σε
σύγκριση με παρόμοια έρευνα που είχε γίνει στην ίδια περιοχή πριν από 7 χρόνια.

Παρόμοια είναι η κατάσταση σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος.

Πριν από τέσσερα χρόνια, μεγάλο πρόγραμμα ελέγχου των
υπογείων υδάτων στη Θράκη είχε ανατεθεί από το υπουργείο Γεωργίας στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Σε αρκετές γεωτρήσεις (Oρεστιάδα, Κομοτηνή), όπως δείχνουν
τα αποτελέσματα ανιχνεύθηκαν νιτρικά πάνω από τα όρια και διαπιστώθηκε ότι το
νερό είναι ακατάλληλο για άρδευση.

Νεώτερος έλεγχος από τότε δεν έγινε και όπως αποδεικνύεται,
τα έργα που έγιναν για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού δεν επαρκούν.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button