Διαδρομές πολιτών στη Θράκη, την Κωνσταντινούπολη και το Αιγαίο

Στην οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ως προς τη σχέση της Ελλάδας και της Τουρκίας με τις μειονότητές τους, φιλοδοξεί να συμβάλει το πρόγραμμα “Διαδρομές πολιτών…
Στη Θράκη, την Κωνσταντινούπολη και το Αιγαίο”, το οποίο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του ελληνικού Κέντρου Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων και της τουρκικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Σύλλογος Ανταλλαγέντων Λοζάννης.

Στην οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ως προς τη σχέση της
Ελλάδας και της Τουρκίας με τις μειονότητές τους, φιλοδοξεί να συμβάλει το
πρόγραμμα "Διαδρομές πολιτών…

Στη Θράκη, την Κωνσταντινούπολη και το Αιγαίο", το οποίο
αποτελεί προϊόν συνεργασίας του ελληνικού Κέντρου Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων και
της τουρκικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Σύλλογος Ανταλλαγέντων Λοζάννης.

Το πρόγραμμα εκπονείται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και αποσκοπεί στο να φέρει μέλη των δύο μειονοτήτων- που ουδέποτε
συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα κοινά τους προβλήματα – μαζί με ειδικούς
επιστήμονες, σε μια ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών.

Η μειονοτική εκπαίδευση, η θρησκευτική ελευθερία, τα ΜΜΕ
και η κοινωνία πολιτών, που αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τα
σημαντικότερα ζητήματα και για τις δύο μειονότητες, είναι οι βασικές θεματικές
του προγράμματος.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

. Nα καταγράψει τα προβλήματα και την ιστορία τους και να
αναδείξει ομοιότητες και διαφορές τόσο στα ίδια τα προβλήματα όσο και στον τρόπο
πρόσληψής τους (αιτίες, συνέπειες κλπ) από την κάθε μειονοτική ομάδα αλλά και
από την πλειονότητα που την περιβάλλει.

. Να φέρει σε επαφή μέλη των δύο μειονοτικών ομάδων (της
Θράκης και της Κωνσταντινούπολης) ως πολίτες δύο χωρών υποκειμένων της
ευρωπαϊκής έννομης τάξης (όπως ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση).

. Να συμβάλλει στη δημιουργία όρων ευρύτερης και
μακροχρόνιας συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των μειονοτήτων από
κοινού με ειδικευμένους επιστήμονες, ως δραστήριων φορέων μιας ενεργούς
κοινωνίας των πολιτών.

Να προωθήσει διάλογο πάνω σε επιστημονική βάση και
αποφορτισμένο από ιδεολογικές προκαταλήψεις και μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

. Να υπογραμμίσει το αμοιβαίο όφελος από την εναρμόνιση των
κρατικών πολιτικών με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο (της Ε.Ε. και του Συμβουλίου της
Ευρώπης) σε θέματα μειονοτήτων, γεγονός που εκτιμάται ότι θα έχει ως συνέπεια
την αποδέσμευση των δύο μειονοτήτων από την μέχρι σήμερα "αρνητική αμοιβαιότητα"
η οποία υποβαθμίζει τη θέση τους σε σύγκριση με τις ευρύτερες κοινωνίες σε
Ελλάδα και Τουρκία.

. Να εκθέσει τις τοπικές κοινωνίες σε νέες ιδέες και αξίες
σχετικά με την συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμό και τη μειονοτική
προστασία.

Να συμβάλλει στην αποσύνδεση της έννοιας της μειονότητας
από συμφραζόμενα φόβου και απειλής και στην σύνδεσή της με την έννοια του
πολιτισμικού πλούτου και της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.

. Να διαδώσει τα πορίσματα των συναντήσεων αυτών
αναπτύσσοντας την ευαισθησία του κοινού σε θέματα μειονοτήτων αλλά και ως προς
την αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό της μειονοτικής ετερότητας από την
πλειοψηφία.

. Να συμβάλλει στη σύνταξη κοινών θέσεων και προτάσεων, οι
οποίες θα αποτελέσουν τη βάση μιας ευρύτερης συζήτησης για την εφαρμογή νέων
πολιτικών και την υιοθέτηση νέων σχετικών κανόνων δικαίου από τις δύο
κυβερνήσεις.

Στα πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η διοργάνωση τριών
συνεδριακών εκδηλώσεων που θα διεξαχθούν στην Κομοτηνή και την Κωνσταντινούπολη.

Το πρώτο συνέδριο με θέμα "Μειονοτική εκπαίδευση σε Ελλάδα
και Τουρκία" θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου στην Κομοτηνή, το δεύτερο με
θέμα "ΜΜΕ και κοινωνία των πολιτών" θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη
στις 26 Φεβρουαρίου 2005 και το τρίτο με θέμα "Θρησκευτική ελευθερία" στην
Κομοτηνή στις 21 Μα?ου 2005.

Τα πορίσματα των συνεδρίων θα κοινοποιηθούν στις τοπικές
κοινωνίες και στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την άσκηση πολιτικής σχετικά
με τις μειονοτικές ομάδες.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button