Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης

Την Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2004, διοργανώνεται στην Κομοτηνή, στο ξενοδοχείο ΦΙΛΙΑ, η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Την Πέμπτη 2 και Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2004, διοργανώνεται
στην Κομοτηνή, στο ξενοδοχείο ΦΙΛΙΑ, η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Περιφερειακών
Ταμείων Ανάπτυξης, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

– Η διερεύνηση τρόπων μεγέθυνσης της συνεισφοράς των
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης στους περιφερειακούς αναπτυξιακούς πόρους

– Η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του κανονισμού
οικονομικής διαχείρισης καθώς και του κανονισμού προσωπικού

– Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας γύρω από θέματα
εκμετάλλευσης νέων τεχνολογιών στη διοίκηση, με έμφαση στην ηλεκτρονική
διαχείριση εγγράφων και την αντίστοιχη πιστοποίηση

Μετά το πέρας συζήτησης των θεμάτων, θα υπάρξει και
ανταλλαγή απόψεων.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button