ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η έλλειψη ξενοδοχείων τριών και δύο αστέρων και η έλλειψη προσωπικού καταρτισμένου στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι κάποια από τα στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό στην Περιφέρεια της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Το παραπάνω συμπέρασμα προέκυψε από τη μελέτη στρατηγικής για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας από τον Αλέξανδρο Γιαννακάκη.

Η έλλειψη ξενοδοχείων τριών και δύο αστέρων και η έλλειψη
προσωπικού καταρτισμένου στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι κάποια από τα
στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά τον τουρισμό στην Περιφέρεια της ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.

Το παραπάνω συμπέρασμα προέκυψε από τη μελέτη στρατηγικής
για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας από τον
Αλέξανδρο Γιαννακάκη.

"Στόχος της μελέτης ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης σήμερα
κατάστασης, σε ότι αφορά την τουριστική δραστηριότητα στην περιφέρεια και ο
σχεδιασμός μιας ρεαλιστικής στρατηγικής για την αποτελεσματική τουριστική
προβολή και την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας", δήλωσε στο Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ.Γιαννακάκης, ο οποίος τόνισε ότι ειδικότερα για τον
Έβρο υπάρχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Όσον αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός στο
νομό Έβρου, αυτά αφορούν κυρίως στην επάρκεια τουριστικών καταλυμάτων και
ειδικότερα στην:

-Έλλειψη ξενοδοχείων τριών και δύο αστέρων

-Γενικότερη έλλειψη τουριστικών καταλυμάτων

-Ύπαρξη ενός μόνο κάμπινγκ με την απαραίτητη υποδομή
(δημοτική επιχείρηση)

-Έλλειψη απαιτούμενης υποδομής και προγραμματισμού για την
ανάπτυξη του Δέλτα του Έβρου.

-Οι σημερινές εγκαταστάσεις στα Λουτρά της Τραϊανούπολης
προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου, παρά το ότι είναι γνωστό
σημείο και έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό πόλο έλξης
τουριστών, υπό την προϋπόθεση ανάπτυξης κάποιου είδους SPA.

-Το οικοτουριστικό κέντρο Δαδιάς χρειάζεται πλήρη
αναδιοργάνωση, καθώς στη δομή ανάπτυξης και λειτουργίας του συμμετέχουν πολλοί
φορείς με αποτέλεσμα να υπάρχει ιδιοκτησιακή ασάφεια και δυσκολία στη λήψη
αποφάσεων

-Έλλειψη υψηλής ξενοδοχειακής υποδομής στο νησί της
Σαμοθράκης, καθώς και μη αξιοποίηση των φυσικών καλλονών του νησιού.
Για τη
Σαμοθράκη η μελέτη διαπιστώνει πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης λόγω του
ιδιαίτερου φυσικού κάλους του νησιού και εφόσον περατωθεί το έργο του
αεροδρομίου.

Όσον αφορά στα θετικά σημεία της Αλεξανδρούπολης στον τομέα
του τουρισμού, στη μελέτη επισημαίνονται οι αξιοποιημένες και οι προς αξιοποίηση
παραλίες καθώς και η ύπαρξη παραλιακών παραθεριστικών ξενοδοχείων, καλών έως
πολύ καλών ξενοδοχειακών μονάδων στην πλειοψηφία τους 4 και 5 αστέρων.

Τέλος ως προς τα μέτρα που θα βοηθούσαν στην τουριστική
εικόνα της περιοχής, στη μελέτη προτείνονται μεταξύ άλλων.

-Η σηματοδότηση σε δρόμους, περιοχές, χωριά

-Η ανάπτυξη δικτύου σημείων τουριστικής πληροφόρησης
(Infokiosks)

-Εξασφάλιση πληροφόρησης για τα μέσα συγκοινωνίας

-Διαφημιστική καμπάνια στο εξωτερικό και εσωτερικό

-Προώθηση του αγροτοοικοτουρισμού με εναλλακτικές λύσεις
έμμεσα τουριστικές, τύπου εκτροφείου θηραμάτων

-Εξασφάλιση ταχύτερης διαδικασίας για την έκδοση visa από
την Τουρκία, χώρα στην οποία υπάρχει μεγάλο οικονομικό συμφέρον.

Ο.Ο.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button