4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Συνεδρίασε χθες Παρασκευή, στην Καβάλα, στο ξενοδοχείο “Ιμαρέτ”, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Η Επιτροπή, στην 4η συνεδρία της, ασχολήθηκε με την παρουσίαση προόδου υλοποίησης του Προγράμματος, ειδικά θέματα, τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και Κριτηρίων ένταξης έργων

Συνεδρίασε χθες Παρασκευή, στην Καβάλα, στο ξενοδοχείο
"Ιμαρέτ", η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης. Η Επιτροπή, στην 4η συνεδρία της, ασχολήθηκε με την παρουσίαση προόδου
υλοποίησης του Προγράμματος, ειδικά θέματα, τροποποιήσεις του Συμπληρώματος
Προγραμματισμού και Κριτηρίων ένταξης έργων, ενώ παράλληλα, έγινε ενημέρωση για
την εκπόνηση της αξιολόγησης του πρώτου απολογισμού της διαδικασίας σχεδιασμού
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Δ? Προγραμματικής Περιόδου 2007 –
2013 και του Ταμείου Συνοχής.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης,
Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος,
είπε και τα εξής:

"Για να δώσουμε προστιθέμενη αξία, για ανάπτυξη στην
πράξη, πρέπει να προωθήσουμε και να ολοκληρώσουμε δράσεις οι οποίες θα μπορούν
να εγγυηθούν το θετικό αποτέλεσμα το οποίο θα έχει ως τελικό δικαιούχο τον
πολίτη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Το μεγαλύτερο μέρος του Π.Ε.Π. Α.Μ.-Θ. καλύφθηκε. Μένει
τώρα, με ρεαλισμό, ήπιες προσαρμογές, οι οποίες δε θα ανατρέπουν τον αρχικό
σχεδιασμό, να έχουμε μικρές και μεσαίες βελτιώσεις.

Βασικός μας στόχος, είναι, να δημιουργήσουμε δράσεις οι
οποίες θα έχουν τη συναίνεση μέσα από ένα διευρυμένο κοινωνικό διάλογο".

Παράλληλα, ο Γ.Γ. της Περιφέρειας, επεσήμανε το γεγονός, ότι
"από το 14% που βρισκόταν η απορροφητικότητα του Π.Ε.Π. τον Μάρτιο του 2004
μέσα από 488 εντάξεις έργων, έφτασε σήμερα στο 22% και στις 770 συνολικά
εντάξεις, προϋπολογισμού 698,6 εκατομμυρίων 
ευρώ, ποσοστό δηλαδή  71,4% του
Π.Ε.Π., ενώ την ίδια ώρα, εξήντα ακόμη προτάσεις βρίσκονται σε διαδικασία
συντονισμού. Για το 2005, θα κινηθούμε γρηγορότερα και με καλύτερα ακόμη
αποτελέσματα".

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών, κ.κ. Π. Μαυριά και Ε. Δημαρίδου, αλλά και των
Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.κ. Ε. Μαναβά, Κ. Γιάκα, Ε. Διβάρη.

Στο πρώτο μέρος της Συνεδρίασης, ο Προϊστάμενος της
Διαχειριστικής Αρχής κ. Ν. Μπομπόλιας, παρουσίασε την πρόοδο υλοποίησης αλλά
και ειδικά θέματα του Προγράμματος, καθώς και τις τροποποιήσεις του
Συμπληρώματος Προγραμματισμού και των κριτηρίων ένταξης έργων.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
και έγινε ο Προγραμματισμός της επόμενης Συνεδρίασης της Επιτροπής.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button