ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ

Το ΤΕΕ Θράκης αντιλαμβανόμενο τις απαιτήσεις των καιρών, αναλαμβάνει πρωτοβουλία υλοποίησης σεμιναρίων, με θέματα επίκαιρα και συνάμα απαραίτητα στο έργο του κλάδου των μηχανικών.

Το ΤΕΕ Θράκης αντιλαμβανόμενο τις απαιτήσεις των καιρών,
αναλαμβάνει πρωτοβουλία υλοποίησης σεμιναρίων, με θέματα επίκαιρα και συνάμα
απαραίτητα στο έργο του κλάδου των μηχανικών.

Σε πρώτη φάση, οργανώνεται σεμινάριο με θέμα "Μελέτη
και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στον οικιστικό τομέα", κάτι το
οποίο όπως ήδη γνωρίζετε, μας απασχόλησε ιδιαιτέρως το τελευταίο χρονικό
διάστημα.

Στην κατεύθυνση αντιμετώπισης του ζητήματος που έχει
ανακύψει, θεωρούμε πως κρίνεται σκόπιμη πριν απ’ όλα, η κατάρτιση των
συναδέλφων μηχανικών, όλων των ειδικοτήτων που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να
ασχοληθούν με τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου.

Οι μέχρι σήμερα συμμετοχές που έχουν δηλωθεί στο ΤΕΕ από
τους συναδέλφους μηχανικούς της Θράκης αγγίζουν τις 100, αριθμός που αναμένεται
να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και μας επέτρεψε τη διοργάνωση του σεμιναρίου και
στις τρεις πόλεις της Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη.

Ο χρόνος υλοποίησής τους είναι: Στην Ξάνθη 26 Νοεμβρίου (ώρα
4 με 9) και 27 Νοεμβρίου (ώρα 9 με 2) στο ξενοδοχείο "Νατάσσα", στην
Κομοτηνή 3 Δεκεμβρίου (ώρα 4 με 9) και 4 Δεκεμβρίου (ώρα 9 με 2) στο ξενοδοχείο
"Ξενία" και στην Αλεξανδρούπολη 10 με 11 Δεκεμβρίου ομοίως την πρώτη
μέρα οι ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι 4 με 9 το απόγευμα και τη δεύτερη
μέρα 9 με 2 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο "Αλεξάντερ".

Παράλληλα, το ΤΕΕ Θράκης σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα τη σχολή πολιτικών μηχανικών (τομέας
προγραμματισμού και διαχείρισης τεχνικών έργων), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το τμήμα πολιτικών μηχανικών (τομέας μεταφορών,
συγκοινωνιακής υποδομής διαχείρισης έργων και ανάπτυξης), την Εγνατία Οδό Α.Ε.,
τις εταιρείες Εδραση – Χ. Ψαλλιδας ΑΤΕ και Ελληνοτεχνική ΑΤΕΜ, προχωρεί στην
υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου από τη γενική γραμματεία έρευνας και
τεχνολογίας, έργου, με τίτλο "Δίκτυο διαχειριστών τεχνικών έργων στην
Ελλάδα" n-CRM.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο εντάσσεται στο Μέτρο 8.3
"Ανθρώπινο τεχνολογικό δυναμικό", και ειδικότερα στη δράση 8.3.6 με
τίτλο "Ανθρώπινα δίκτυα ερευνητικής και τεχνολογικής επιμόρφωσης" του
επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του Κ.Π.Σ. με
χρηματοδότηση κατα 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από
εθνικούς πόρους.

Ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί ένας κύκλος σεμιναρίων, με
στόχο τόσο τη θεωρητική όσο και την πρακτική κατάρτιση των επαγγελματιών του
χώρου, δηλαδή των επαγγελματιών στη διαχείριση τεχνικών έργων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου κύκλου σεμιναρίων διαμορφώνεται
ως εξής:

– Λειτουργική ανάλυση και προγραμματισμός τεχνικών έργων,
ένας κύκλος 40 ωρών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνει ανάλυση των τεχνικών
έργων σε δραστηριότητες και ο υπολογισμός χρονικών και οικονομικών στοιχείων,
καθώς και αναγκαίων διαδικασιών ως προς τη σύνθεση των δραστηριοτήτων σε ένα
τέτοιο έργο, τη σύνδεσή τους με την οργανωτική δομή όλων των εμπλεκόμενων
φορέων. Θα γίνει αυτό που θα έλεγε κανείς ο καθορισμός και η τυποποίηση των
διαδικασιών τεχνικών έργων.

– Μέθοδοι επιχειρησιακής έρευνας στη διαχείριση τεχνικών
έργων, όπου θα αναπτυχθούν μέθοδοι επιχειρησιακής έρευνας στη διαχείριση των
τεχνικών έργων, διάρκειας 40 ωρών.

– Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση τεχνικών έργων, με
χρήση πακέτου Primavera με αντικείμενο την επισκόπηση τεχνολογιών και
διαθέσιμων λύσεων αλλά και τον καθορισμό πληροφοριακών αναγκών και το σχεδιασμό
συστημάτων με τη χρήση του πακέτου Primavera στη διαχείριση των τεχνικών έργων,
διάρκειας 40 ωρών.

– Πρακτική άσκηση στην Εγνατία Οδό Α.Ε. διάρκειας 24 ωρών.

– Νέες αντιλήψεις στη διαχείριση τεχνικών έργων, Workshop –
Εργαστήριο με ξένους εισηγητές διάρκειας 24 ωρών.

Ο κύκλος αυτών των σεμιναρίων απευθύνεται σε εργοταξιακούς
μηχανικούς ή μηχανικούς κεντρικών γραφείων εργοληπτικών ή μελετητικών επιχειρήσεων
που ασχολούνται με τα χρονικά, οικονομικά και ποιοτικά στοιχεία των έργων.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button