4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2004 θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2004 θα πραγματοποιηθεί στην
Καβάλα η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ώρα έναρξης : 09:30 π.μ.

Τόπος διεξαγωγής : ΙΜΑΡΕΤ

Θεοδώρου Πουλίδου

(Παλιά Πόλη – Παναγία) Καβάλα

Ημερήσια Διάταξη

Της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης

2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

3. Τοποθετήσεις Εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών

4. Τοποθετήσεις Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

5. Τοποθετήσεις λοιπών μελών Επιτροπής Παρακολούθησης

6. Παρουσίαση προόδου υλοποίησης Προγράμματος

7. Παρουσίαση Ειδικών Θεμάτων του Προγράμματος

8. Τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και
Κριτηρίων

9. ένταξης έργων

10. Αναθεώρηση Προγράμματος

11. Νέο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (σύμφωνα με το κείμενο
αναθεώρησης)

12. Ενημέρωση για την εκπόνηση της Αξιολόγησης Πρώτου
Απολογισμού (ενημέρωση από εκπρόσωπο της ΔΑ του Κ.Π.Σ.)

13. Διαδικασίες σχεδιασμού Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Ανάπτυξης

14. Δ’ Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 (ενημέρωση από
εκπρόσωπο της ΔΑ του ΚΠΣ)

15. Ταμείο Συνοχής (ενημέρωση)

16. Λοιπά Θέματα

17. Προγραμματισμός επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής
Παρακολούθησης

18. Συμπεράσματα – Αποφάσεις 4ης συνεδρίασης Επιτροπής
Παρακολούθησης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button