“Παρουσίαση μελέτης για τη στρατηγική της τουριστικής προβολής ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ

Η Μελέτη για τη στρατηγική της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα παρουσιασθεί την Πέμπτη 25/11/2004 και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχίας Ξάνθης.

Η Μελέτη για τη στρατηγική της τουριστικής προβολής και
ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα παρουσιασθεί την
Πέμπτη 25/11/2004 και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού
Συμβουλίου της Νομαρχίας Ξάνθης.

Η μελέτη, που εκπονήθηκε από τον κ. Αλέξανδρο Γιαννακάκη,
είχε ως στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της τουριστικής
δραστηριότητας στους πέντε Νομούς και το σχεδιασμό ρεαλιστικής στρατηγικής για
την αποτελεσματική τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιοχής.

Κύριο χαρακτηριστικό της μελέτης, ήταν η επί τόπου έρευνα
πεδίου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός συναντήσεων με στελέχη
όλων των φορέων που έχουν άμεση και ουσιαστική εικόνα των προβλημάτων των
επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού.

Μετά τις παρουσιάσεις στους πέντε Νομούς και την προσθήκη
και συμπλήρωση απόψεων – προτάσεων παρατηρήσεων η συνολική αυτή δουλειά θα τεθεί
υπόψη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Πρόγραμμα:

10:00: Υποδοχή – Χαιρετισμοί

10:15: Παρουσίαση της μελέτης για τη στρατηγική της
τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Π..Α.Μ.Θ. από το μελετητή κ. Αλέξανδρο
Γιαννακάκη

11:30 – 13:00: Συζήτηση

Σχετικά Άρθρα

Back to top button