Εγκρίθηκε και αρχίζει η εφαρμογή του προγράμματος

“Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό Δροσερού”
Προϋπολογισμού 1.373.820 ευρώ -Θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2008
Πριν από 1,5 χρόνο τοπικοί φορείς, ορίζοντας ως συντονιστή φορέα το Δήμο Ξάνθης, συνεργάστηκαν και συνέστησαν την Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων (Ο.Σ.Φ.) διαμορφώνοντας ένα τελικό ολοκληρωμένο σχέδιο με τον τίτλο “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό Δροσερού” που αφορούσε παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή

"Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό Δροσερού"

Προϋπολογισμού 1.373.820 ευρώ -Θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2008

Πριν από 1,5 χρόνο τοπικοί φορείς, ορίζοντας ως συντονιστή
φορέα το Δήμο Ξάνθης, συνεργάστηκαν και συνέστησαν την Ομάδα Συνεργαζόμενων
Φορέων (Ο.Σ.Φ.) διαμορφώνοντας ένα τελικό ολοκληρωμένο σχέδιο με τον τίτλο
"Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού
στον οικισμό Δροσερού" που αφορούσε παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη περιοχή και
είχε ως ουσιαστικές προτεραιότητες:

– Τη βελτίωση και αύξηση της απασχολησιμότητας στην
περιοχή.

– Την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων του Δροσερού.

– Την καταπολέμηση των συνθηκών που οδηγούν στον αποκλεισμό
από την αγορά εργασίας και την προώθηση της ισότητας.

– Την κοινωνική, ψυχολογική και συμβουλευτική στήριξη των
ατόμων αυτών.

– Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

– Την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης
και αυτοαπασχόλησης.

– Την ενημέρωση και πληροφόρηση των ανέργων.

Το σχέδιο εγΚρίθηκε από το ΠΕΠ Α.Μ.Θ. και αφού έχουμε
προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, σήμερα βρισκόμαστε πλέον στο
στάδιο της υλοποίησής του. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό του 1.373.820
ευρώ, θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2008 και αποτελείται από τις εξής δράσεις:

Συμβουλευτική

Περιλαμβάνει ενέργειες συμβουλευτικής παρακολούθησης καθώς
και ενέργειες δημοσιότητας – ευαισθητοποίηση και δικτύωσης, συμβάλλοντας στην
πληροφορηση και ενδυνάμωση του ατόμου κατά τη διάρκεια της κοινωνικής και
εργασιακής ενσωμάτωσής του.

Απασχόληση

Περιλαμβάνει επιδότηση της απασχόλησης και επιδότηση της
αυτοαπασχόλησης.

Επικουρικές δράσεις

Περιλαμβάνει προκατάρτιση και κατάρτιση για ανέργους
κατοίκους της περιοχής και συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Ιδρυση Ιατροκοινωνικού Κέντρου

Περιλαμβάνει τη δημιουργία Ιατροκοινωνικού Κέντρου για τους
κατοίκους του Δροσερού.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς υλοποιούν δράσεις ως τελικοί
δικαιούχοι, είτε λειτουργούν συμβουλευτικά υπέρ της καλής υλοποίησης του έργου.

Η ομάδα συνεργαζόμενων φορέων αποτελείται από τους παρακάτω
φορείς:

– Δήμος Ξάνθης

– Ε.Π.Α. ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης

– ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης

– ΕΑΠΑΞ Α.Ε.

– Εργατικό Κέντρο Ξάνθης

– ΟΕΒΕ

– ΔΕΑΞ

– Δημοτικό Ραδιόφωνο

– ΟΑΕΔ

– Επιμελητήριο Ξάνθης

– Αναπτυξιακή Ξάνθης

– Ινστιτούτο Εργασίας

– Στέγη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών

– Κέντρο πρόληψης ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

– Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ξάνθης

– Επιστημονικό ινστιτούτο ανθρωπίνου δυναμικού

Ο Δήμος Ξάνθης είναι τελικός δικαιούχος της συμβουλευτικής
και συγκεκριμένα της ενέργειας της συμβουλευτικής παρακολούθησης καθώς επίσης
και των δράσεων της προκατάρτισης – κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών
υπηρεσιών.

Τι σημαίνει αυτό;

Το πρώτο στάδιο της συμβουλευτικής παρακολούθησης είναι η
καταγραφή των ενδιαφερομένων, που θέλουν και έχουν τις προϋποθέσεις να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κάνουμε λοιπόν γνωστό στους ενδιαφερόμενους (κάτοικοι
από το Δροσερό Ξάνθης) ότι δεχόμαστε αιτήσεις καθημερινά 10 με 12 το μεσημέρι
στο Δημαρχείο στο γραφείο προγραμματισμού έως και 10 Δεκεμβρίου 2004 (ημέρα
Παρασκευή). Αμέσως μετά θα γίνει η τελική επιλογή 125 ωφελούμενων οι οποίοι θα
περάσουν από το στάδιο της συνέντευξης και θα συνεχίσουν στη συμβουλευτική
παρακολούθηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοικοι από το
Δροσερό, άνεργοι ή και υποαπασχολούμενοι. Μαζί με την έντυπη αίτηση την οποία θα
συμπληρώνουν με τη βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου μας θα πρέπει να καταθέτουν
και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία
διαβατηρίου

2. Εγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση

4. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν
έχουν παρακολουθήσει)

Για τους ανέργους, επιπλέον:

Παραπεμπτικό από το ΚΠΑ (Κέντρο Προώθησης στην Απασχόληση)
όπου είναι γραμμένος. Λειτουργεί ΚΠΑ στον ΟΑΕΔ Ξάνθης.

Οι 125 ωφελούμενοι στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της
συμβουλευτικής παρακολούθησης θα πάρουν μέρος σε έναν κύκλο ομαδικών και
ατομικών συνεδρίων με ψυχολόγους που θα αφορούν στον επαγγελματικό
προσανατολισμό τους, τις τεχνικές ανεύρεσης εργασίας, τη διάγνωση των δεξιοτήτων
τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

Στη συνέχεια θα συνταχθεί ένα ατομικό σχέδιο δράσης για
κάθε άνεργο, για την προώθηση του στην αγορά εργασίας και θα παρακολουθήσουμε
την πορεία του κατά την εργασιακή και κοινωνική του ένταξη μέχρι και 6 μήνες
μετά το τέλος των συνεδριών.

Η δράση μας θα ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 και
ο προϋπολογισμός της είναι 101.200 ευρώ.

Οσον αφορά τώρα στην προκατάρτιση και κατάρτιση.

Με τα προγράμματα προκατάρτισης "εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας" θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να
καταλαβαίνουν και να εκφράζονται σε απλό προφορικό και γραπτό λόγο, για να
διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό καταπολεμώντας τον αποκλεισμό
και την περιθωριοποίηση.

Από αυτό το στάδιο πρόκειται να περάσουν 20 άνεργοι, πάντα
κάτοικοι του Δροσερού. Η δράση ακολουθεί αυτή της συμβουλευτικής, είναι
διάρκειας 6 μηνών και δουλεύουμε στην κατεύθυνση να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του
2005.

Ο προϋπολογισμός της είναι 59.400 ευρώ και πρόκειται να
υλοποιηθεί με ανάθεση σε πιστοποιημένα ΚΕΚ. Στο άμεσο μέλλον μάλιστα πρόκειται
να δοθεί η προκήρυξη στον τύπο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
αυτοί που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρόκειται να κάνουν 300 ώρες
προκατάρτισης και να επιδοτηθούν με 5 ευρώ μικτά / ανά ώρα.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης θα αναπτυχθούν 6 προγράμματα
κατάρτισης για 90 ωφελούμενους (άνεργοι, κάτοικοι Δροσερού).

Στόχος είναι η παροχή απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων
και δεξιοτήτων, ώστε βραχυχρόνια να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αλλά και να
παραμείνουν σ' αυτή. Η δράση ακολουθεί αυτή της προκατάρτισης και είναι
διάρκειας 8 μηνών. Πιστεύουμε δε ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του
2005. Θα ανατεθεί και πάλι σε πιστοποιημένα ΚΕΚ και θα περιλαμβάνει αντικείμενα
κατάρτισης σχετικά με θερμοκηπιακές εργασίες, αναβάθμιση προσόντων και
δεξιοτήτων, παραδοσιακή μουσική, κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων κ.α. Ο
προϋπολογισμός της είναι 263.250 ευρώ και κάθε καταρτιζόμενος θα επιδοτηθεί με 5
ευρώ μικτά / ώρα. Κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 250 ωρών.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δράσεων του Δήμου Ξάνθης,
θα πρέπει να αναφέρουμε και αυτή των συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Το
αντικείμενό της συνίσταται στην εμψύχωση, την ενδυνάμωση και την άρση της
παθητικότητας που συνήθως χαρακτηρίζει τους ανέργους. Κατά τη διάρκεια της θα
πραγματοποιηθούν συνεδρίες για 50 ωφελούμενους (κάτοικοι από το Δροσερό) που
χρήζουν περαιτέρω υποστηρικτικής παρακολούθησης. Ψυχολόγοι, θα επιχειρήσουν την
τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, ενώ
εξειδικευμένα στελέχη θα τους παρακολουθούν και κατά τη διάρκεια της εργασιακής
τους πορείας και θα τους βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων που τυχόν να
ανακύπτουν.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 22.000 ευρώ, ακολουθεί
αυτή της κατάρτισης και θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2006. Προβλέπεται δε να
ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Για όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της συμβουλευτικής
παρακολούθησης και των συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών ο Δήμος Ξάνθης θα
συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με 2 κοινωνικούς λειτουργούς και 3 ψυχολόγους.

Κατά την υλοποίηση των δράσεων που σας ανέφερα το σχέδιο
ολοκληρώνεται με παράλληλες δράσεις από άλλους φορείς που έχουν να κάνουν με την
ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών επιχειρήσεων, τη δημοσιότητα των
ενεργειών και των αποτελεσμάτων τους, την προώθηση στην απασχόληση, τη δικτύωση
των εταίρων της Ο.Σ.Φ. με φορείς και επιχειρήσεις του Νομού, την επιδότηση της
απασχόλησης (22 ευρώ ημερησίως για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης), της
επιδότησης της αυτοαπασχόλησης (10.000 ευρώ για κάθε υποψήφιο νέο επαγγελματία
ωφελούμενο). Μία από τις πλέον σημαντικές δράσεις του σχεδίου είναι αυτή της
δημιουργίας ιατροκοινωνικού κέντρου στο Δροσερό.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button