ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΘΑΡΟ ΑΡΔΑ

Την εκπόνηση ειδικής κοινής περιβαλλοντικής μελέτης για την προστασία του ποταμού Αρδα αποφάσισαν οι Νομαρχίες Έβρου και Χασκόβου και οι παραποτάμιοι Δήμοι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος “FHARE”‘ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Την εκπόνηση ειδικής κοινής περιβαλλοντικής μελέτης για την
προστασία του ποταμού Αρδα αποφάσισαν οι Νομαρχίες Έβρου και Χασκόβου και οι
παραποτάμιοι Δήμοι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος "FHARE"'
που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Σε συνάντηση των δυο πλευρών που πραγματοποιήθηκε σήμερα
στη Νομαρχία Έβρου συζητήθηκαν τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Άρδας, όπως αυτά καταγράφηκαν από ειδικούς επιστήμονες από τις δυο πλευρές καθώς
και οι μελλοντικές δράσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά η αστική ρύπανση,
που προέρχεται κυρίως από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Βουλγαρίας, η χημική
ρύπανση από τις βιομηχανίες, η ανεξέλεγκτη χρήση φυσικών πόρων (νερού και
άμμου), οι παράνομες υδρογεωτρήσεις και η χρήση φυτοφαρμάκων για γεωργική
καλλιέργεια κυρίως από την ελληνική πλευρά, είναι τα σημαντικότερα προβλήματα
που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του ποταμού Άρδα.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν την κατάρτιση ενός σχεδίου
δράσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει τον καθορισμό της γεωγραφικής απεικόνισης των
ευαίσθητων περιοχών, την προετοιμασία προγραμμάτων για την πρόληψη της ρύπανσης
και την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, καθώς και την κατάρτιση προγραμμάτων
παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων και ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του
πληθυσμού για τα προβλήματα του ποταμού.

Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκε και το πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί στην πόλη Κρούμοβγκραντ από εταιρία χρυσού που διενεργεί έρευνες
κοντά στον Άρδα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Με πρόταση
του νομάρχη Έβρου Ν.Ζαμπουνίδη θα αναληφθούν κοινές δράσεις για την ενημέρωση
των κατοίκων της περιοχής για τους κινδύνους που προκαλούνται και θα
πραγματοποιηθεί στην εν λόγω πόλη ημερίδα με την συμμετοχή εμπειρογνώμων από τον
Έβρο.

Όλγα Ορφανίδου

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button