Οικονομική ανάσα για το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο

Από το Δ.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέκρινε το αναμενόμενο 30% της επιχορήγησης του έτους 2004, για τα λειτουργικά έξοδα , το οποίο ανέρχεται στο ποσό 3.225.300 ευρώ. Ενέκρινε επίσης το ποσό των 1.009.000 ευρώ πρόσθετης επιχορήγησης η οποία εδόθη προς όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας.

Από το Δ.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι, το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέκρινε το αναμενόμενο 30% της επιχορήγησης του έτους
2004, για τα λειτουργικά έξοδα , το οποίο ανέρχεται στο ποσό 3.225.300 ευρώ.
Ενέκρινε επίσης το ποσό των 1.009.000 ευρώ πρόσθετης επιχορήγησης η οποία εδόθη
προς όλα τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας. Το ποσό του 1.009.000 ευρώ αποτελεί για το
ΔΠΘ το μέρος εκ της συνολικής πρόσθετης επιχορήγησης των 35.000.000 ευρώ, που
διαμοιράστηκε σε όλα τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Επίσης το ΥΠΕΠΘ ενέκρινε το ποσό των 500.000 ευρώ, το οποίο
αναμένετο για τη μισθοδοσία του εκτάκτου διδακτικού προσωπικού του Π.Δ. 407/80,
ενώ ενέκρινε επίσης και το ποσό 973.800 ευρώ για τη σίτηση των φοιτητών. Εκ του
τελευταίου αυτού ποσού που αφορά τη σίτιση, οι 234.000 ευρώ αποτελούν πρόσθετη
επιχορήγηση.

Η παραπάνω χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί
μια πρόσκαιρη ανάσα για την παραπέρα λειτουργία του πανεπιστημίου μας, όμως
απαιτείται άμεση συνεργασία και προγραμματισμός για την αντιμετώπιση του
οικονομικού προβλήματος του ΔΠΘ, το οποίο εξακολουθεί έντονα να υφίσταται.

Σημειώνεται ότι, με παρέμβασή του προς τη διοίκηση της ΔΕΗ
το ΥΠΕΠΘ ανέστειλε προς το παρόν τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του πανεπιστημίου
της Θράκης.

Από την Πρυτανεία

Κομοτηνή, 8-11-2004

Σχετικά Άρθρα

Back to top button